13. međunarodni simpozij o kvaliteti

 

15.-16. marta 2012. godine u Solinu u Hrvatskoj, održan je 13. međunarodni simpozij o kvaliteti: „Kvaliteta i društvena odgovornost“.
„Simpozij se održava u vrijeme kad se osjećaju posljedice krize i kad još uvijek nema značajnih naznaka gospodarskog oporavka, u vrijeme koje zahtijeva upravljaje na svim razinama... Neoliberalni koncept kapitalizma dnevno pokazuje svoj karakter i nedostatke. Profit, kao dominantno mjerilo uspješnosti za sobom povlači rizik. U tom kontekstu osobito je značajno planirati i ostvariti gospodarski rast i razvoj na načelima društvene odgovornosti i održivosti. Kvaliteta kao znanost, filozofski pristup i praktično djelovanje, predstavlja značajan neiskorišten resurs koji može doprinijeti provođenju društvenih reformi i stvaranju novog sustava vrednota koji ima uporište u: znanju, radu, poštenju, poslovnoj etici, društvenoj odgovornosti i težnji ka poslovnoj izvrsnosti“, riječi su Dr. Miroslava Drljače, predsjednika hrvadskog društva menadžera kvaliteta u obraćanju javnosti i naučnim radnicima prilikom Poziva za 13. Međunarodni simpozij o kvaliteti „KVALITET I DRUŠTVENA ODGOVORNOST“.

Na Simpoziju su uzeli učešće naučni radnici iz petnaest zemalja među kojima i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. Prof.dr. Mirsada Oruč, Neira Delić, Azemina Klobodanović, Sadeta Balić, Halim Prcanović, Ermina Festić, Mirnes Duraković, Dragana Agić sa tri rada:

  1. Verifikacija kvaliteta kao značajan faktor konkurentnosti u Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici
  2. Povećanje sigurnosti saobraćaja kroz uvođenje sistema kvaliteta u organizacijama koje vrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila
  3. Izvođenje internih audita u akreditiranim laboratorijama – iskustva Instituta

Nakon izlaganja radova učesnika Simpozija izvedeni su zaključci koji usmjeravaju na činjenicu da je kvalitet naminovan u poslovanju preduzeća, te da preduzeća u svom nastojanju da ostvare osnovni cilj postojanja moraju voditi računa o zajednici, odnosno svim pitanjima koja ih čine društveno odgovornim. . Album