Konferencija inovacije Oktobar 2013
Home

 

03.10.2013. godine pod pokroviteljstvom organizacije EU-INOVO u Zenici je održana konferencija na temu : Izgradnja inovacijskih partnerstava Research-to-R2B2 sa ciljem predstavljanja privrednicima kapaciteta institucija i laboratorija kao pokretača i realizatora inovacijskih aktivnosti. Predstavljeni su laboratoriji Univerziteta u Zenici i Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica.