Home Usluge biblioteke I Kontakt
INDOK INTERNET CENTAR
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac:

Strucni saradnik za Marketing:
Azra Emic, dipl.ecc. CV


Tel: 032 247 999/103
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba


Indok Internet Centar je informaciono edukacioni centar osnovan u aprilu 1998. god.

Sastoji se od:
- Internet čvorišta koje omogućava On-line
Biblioteke, knjiga, časopisa i CD - ova, kao i
službe za izdavačku djelatnost sa internom štamparijom