POSLOVI DIREKTORA
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

 

     
  Ime:

Univerzitet u Zenici
Metalurški institut “Kemal Kapetanović” ZENICA
Travnička cesta br. 7; 72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

  Telefon: ++387 32 247 999 (Centrala)
++387 32 402 723 (Direktor)
  Fax: ++387 32 247 980,
  E-mail:

miz@miz.ba

  Direktor: Doc.dr.sc. Raif Seferovic CV
    Tel: 032 247 999/100
Tel: 032 402 723
Fax:++387 32 247 980
E-mail: miz@miz.ba
  

Stručni saradnik na nivou Instituta za tehnicko-tehnoloske poslove:

mr.sc. Edin Terzic CV
Tel: 032 247 999
Tel: 032 402 723
Fax: 032 247 980,
E-mail: miz@miz.ba

Stručni saradnik na nivou Instituta za finansijsko-komercijalne poslove:

Neira Delic, dipl.ecc. CV

Tel: 032 247 999
Tel: 032 402 723
Fax: 032 247 980,
E-mail: miz@miz.ba