Sarajevo 23.09.2013. godine
Radionica završni projekt EU-INOVO
(inovacije, inovacijske politike i mjere za podsticaj inovacija)