Arhiva 2008

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 

 

 

Decembar 2008. godine

Krajem decembra 2008 godine  Norveškom Akreditacionom tijelu dostavljeni su prvi prevodi dokumenata sistema kvaliteta  Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica.

Naime, sredinom oktobra ove godine u radnoj posjeti BATA  boravila je delegacija Nrveškog akreditacionog tijela NA, kojom prilikom je potpisan Sporazum o saradnji. Na osnovu ovog Sporazuma definisan je prijedlog projekta koji između ostalog obuhvata i podršku za akreditovanje od strane NA nekoliko ispitnih i kalibracionih laboratorija sa područja BiH, koje su već akreditovane od strane BATA. Od svih akreditovanih laboratorija BiH predložene su upravo laboratorije Metalurškog instituta ''Kemal Kapetanović'' Zenica i to:

  • Mehanički ispitni laboratorij;
  • Metalografski laboratorij;
  • Fizikalni lbaoratorij u opodručju NDT ispitivanja
  • Mehanički kalibracioni u području sile i tvrdoće i
  • Laboratorij za tehnika mjerenja u području kalibracije mjerila temperature

Koordinatori ovog projekta su: Azemina Klobodanović,dipl.inž. – Rukovodilac kvaliteta - ispred Instituta ''Kemal Kapetanović'' Zenica i gospodin Khalid Saeed - predstavnik NA,
Već u novembru 2008.god., na engleski jezik su prevedene master liste, spiskovi raspoložive opreme i akreditovanih metoda, svih uključenih laboratorija, ali i spiskovi opreme koju treba nabaviti za potrebe pružanja usluga za koje je zainteresirana firma Bjorge, a zatim su dostavljeni gospodinu K. Saeedu u Norvešku.
Ovim projektom je dogovoreno da se za nabavku nove opreme može očekivati finansijska podrška od strane Vlade Norveške i /ili firme Bjorge.


- 24.12.2008. godine dobili smo vijest da je projektni prijedlog za Pružanje usluga koje podržavaju poduzetništvo i inovacije, a koji je kandidovan kao projekat Evropske unije, dobio pozitivnu ocjenu tako da je BiH na ovaj način postala dio najveće mreže za podršku biznisu u svijetu-Enterprice Europe Network.

Učesnici na ovom projektu su Vanjskotrgovinska komora BiH (Euro Info Corespondence Center- EICC BA),  Akreditovana regionalna agencijom sjeverozapadne BiH-ARDA, Tehnološki park u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu i Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici.
Početkom 2009. godine se očekuje operativna podrška iz Brisela u vezi početka planiranih aktivnosti i što bržeg uključivanja u aktivnosti mreže.


Decembar 2008. godine


-  19.12.2008. godine delegacija Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica i Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici je bila u posjeti Univerzitetu u Mariboru kojom prilikom su postavljene smjernice za pripreme za zajednicko ucešce u realizaciji projekta sa naucnim institucijama zemalja zapadnog Balkana.

- 16.12.2008. godine prof. Dr. Mirsada Oruc, direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici je ucestvovala u radu Savjetodavnog vijeca za Akreditiranje, Instituta za akreditiranje BiH kao njegov član. Tom prilikom su definisani kljucni planski ciljevi koje treba ostvariti, a od kojih isticemo slijedeci:

  • Do kraja 2009. godine Institut za akreditiranje BiH ce se pripremiti za podnošenje aplikacije za potpisivanje MLA sa EA najmanje u jednom podrucju akreditacije, što je veoma vazno za akreditovane laboratorije Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici.

Novembar 2008. godine


- 26.11.2008. godine pocela je Obuka za rad na računaru za zaposlenike JP Vodovod i kanalizacija Zenica. Kurs obuhvata osnovnu obuku (Windows okruzenje i osnove MS Word) u trajanju od dva mjeseca.

- 24.11.2008. god. obavljen je III redovni nadzor Inspekcijskog tijela  - ITN, OJ  unutar Metalurškog instituta „Kemal Kapetanovic“ Zenica od strane Tima  kojeg je imenovao Institut za akreditiranje BiH (BATA).
U Tim za nadzor  imenovani su: Vasilije Hamovic,dipl.ing. – Vodja Tima (provjera sistema upravljanja ) i doc.dr. Pero Dugic – ekspert (provjera tehničke kompetentnosti).
Nadzor je uspjesno obavljen, zbog cega ce Tim za nadzor dati preporuke Komitetu BATA da se Inspekcijskom  tijelu – ITN produzi validnost ranije stecene akreditacije u skladu sa standardom BAS ISO/IEC 17020:2001.

- 12.11.2008 godine u prostorijama Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici potpisan je ugovor sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije o korištenju sredstava transfera za 2008. godinu za realizaciju projekta „Uvođenje novih tehnologija prerade nemetaličnih mineralnih sirovina u Federaciji BiH“.

Koncept navedenog projekta i planirani obim istraživanja usmjeren je prema uvođenju novih tehnologija prerade visokokvalitetnih nemetaličnih mineralnih sirovina za kojima postoji izražen interes tržišta zemalja u okruženju i Evropske unije. Rezultati navedenih istraživanja treba da budu od pomoći državnim institucijama kod donošenja Strategije razvoja, a istovremeno će predstavljati značajan potsticaj za razvoj malih i srednjih preduzeća.

- 11.11.2008 godine Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici potpisao je ugovor o poslovnoj saradnji sa preduzećem ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor. Poslovna saradnja će biti realizovana u vidu izvršenja usluga ispitivanja i testiranja željeznih ruda od strane Instituta.


Oktobar 2008. godine


- 28.10.2008. godine predstavnici Hrvatskog registra brodova iz Splita Mr. Ivica Anzulović, dipl.inž i Mijo Rakuljić, dipl.inž. su obavili redovni nadzor laboratorija Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici

Naime 08.11.2004. godine Institut je od strane HRB dobio Ovlaštenje od za obavljanje određenih djelatnosti, te je u okviru redovnog nadzora provedena provjera funkcionisanja Laboratorija: Mehaničkog ispitnog i kalibracionog, Metalografskog, Fizikalnog, Hemijsko-keramičkogmineraloškog, Laboratorija za tehnička mjerenja, Tijela za certifikaciju zavarivača i tehnologije zavarivanja a u prisustvu gđe Azemine Klobodanović, dipl.inž- Rukovodioca kvaliteta na nivou instituta te rukovodilaca i osoblja laboratorija. Predstavnici HRB su pozitivno ocijenili ovlaštene laboratorije i tijela te najavili produženje validnosti ranije izdatog i pomenutog ovlaštenja.

- U toku 2007 i 2008 godine aktivno su vođeni razgovori te rađena studija vezano za aktualiziranje poslovne saradnje Metalurški institut „Kemal Kapetanović Zenica Univerziteta u Zenici i firme Cimos TMD Ai Gradačac koja je u oktobru 2008 godine i potvrđena potpisivanjem ugovora. Poslovna saradnja će se ostvarivati u zajedničkom
učešću ove dvije institucije na razvoju specijalnih materijala kako za potrebe automobilske industrije tako i drugih potrošača na tržištu.

- Kao stalnim saradnicima i poslovnim partnerima Institut za kovinske materijale u Ljubljani  je predstavnike Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici posebno predstavio na 61. Simpoziju o metalurgiji i metalnim materijalima, ujedno 16. savjetovanje o materijalima, te 1. Međunarodnoj konferenciji o materijalima i tehnologijama pod pokroviteljstvom IUVSTA i FEMS.
Institut je prisutnima prezentirao dva rada.

- U periodu maj-oktobar 2008. godine na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici obavljen je redovni nadzor od strane Tijela koje je izvršilo akreditiranje ispitnih i kalibracionih laboratorija kojom prilikom je potvrđena validnost ranije dodijeljenih akreditacija. Institut je potvrdio da ima uređen sistem upravljanja kvalitetom u laboratorijima prema odnosnim standardima na koji način je spreman da odgovori zahtjevima tržišta


Juni 2008. godine


- U periodu 24-27 juni 2008. godine predstavnici Laboratorija za mjerenje- Mr. Edin Terzić,dipl.inž., te Laboratorija za mehanička ispitivanja- Omer Beganović, dipl.inž. Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović Zenica Univerziteta u Zenici bili su učesnici Treninga u okviru Program Cards 2006  održanog na Univerzitetu u Ljubljani na kojem je obavljeno Međulaboratorijsko poređenje rezultata na kojem su imali priliku uporediti rezulate ispitivanja sa drugim laboratorijima. Ovom prilikom su razmijenjena međusobna iskustva i znanja iz navedenih oblasti.

- Juna 22-26 2008 godine u Šibeniku u Hrvatskoj održan je Osmi Internacionalni simpozij „Materials and Metallurgy“  kojom prilikom je Metalurški institut „Kemal Kapetanović Zenica Univerziteta u Zenici uzeo aktivno učešće.
Prof. Dr. Mirsada Oruč – direktor Instituta je ovom prilikom prezentirala mogućnosti Instituta i pozvala prisutne institucije na buduću saradnju.


Maj 2008. godine


- 20.05.2008.  „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica je pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija BiH organizovao I Međunarodni stručni skup povodom 20. maja dana mjeriteljstva/metrologije. Metalurški institut „Kemal Kapetanović Zenica Univerziteta u Zenici uzeo je aktivno učešće prezentacijom rada „Kalibracija mjernih uređaja“ od strane autora - Prof dr. Mirsada Oruč direktora Instituta.

webmaster: Copyright (C) 2002