Arhiva 2009

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 

 

Decembar 2009.

09. decembra 2009. godine predstavnici Instituta su prisustvovali skupu pod nazivom: „National Tempus Info Day in BiH“ koji je održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. 
Predstavnici Evropske komisije u BiH su prezentirali projekte Evropske komisije vezane za obrazovanje, a naročito Tempus projekat. U okviru ovog skupa predstavnici Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Sarajevu, te Univerziteta u istočnom Sarajevu i Univerziteta iz Heilderbeg svojim prezentacijama su predstavili svoje univerzitete u svjetlu projekata koji su odrađeni iz sredstava Tempus projekta.


08.12.2009.god. u Metalografskom laboratoriju obavljen je redovni nadzor od strane predstavnika Hrvatskog Registra Brodova (HRB) kada je na osnovu utvrđenog stanja produžena validnost Ovlaštenja HRB za obavljanje određenih usluga (hemijskih, mehaničkih i metalografskih ispitivanja metala, ispitivanja bez razaranja – NDT, kalibracije uređaja za silu, momenta sile i tvrdoće, mjerila temperature i pritiska, ali i atestiranje zavarivača i odobravanje procedura zavarivanja).
Naime, u Novembru prošle godine Metalurškom institutu ''Kemal Kapetanović'' Zenica, nakon provjere od strane predstavnika HRB, produžena je validnost ranije stečenog ovlaštenja. Prema važećim pravilima HRB svake godine, u okviru četiri godine, dok traje validnost ovlaštenja, vrši se provjera – nadzor jednog od ranije dogovorenog područja. Ovaj put odabrano je područje metalografskih ispitivanja, koje je u potpunosti zadovoljilo provjeravane elemente po standardu BAS EN ISO/IEC 17025.

04.12.2009. u Slavonskom Brodu potpisan je Ugovor o saradnju između članica UNZE – Metaluškog instituta, Fakulteta za metalurgiju i materijale i Mašinskog fakulteta sa Strojarskim fakultetom iz Slavonskog Broda, Sveučilišta u Osijeku.


Novembar 2009.


- 20.11.2009., Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica, Univerziteta u Zenici Bosna i Hercegovina je organizovao informativni skup pod nazivom:

- INFORMATIVNI DOGAĐAJ NA PROMOCIJI EUROPSKE PODUZETNIČKE MREŽE BOSNE I HERCEGOVINE I ULOGA METALURŠKOG INSTITUTA “KEMAL KAPETANOVIĆ” ZENICA

Cilj skupa je bio informisanje javnosti i privrednika o Evropskoj poduzetničkoj mreži Bosne i Hercegovine, njezinoj ulozi i načinima na koje potencijalni korisnici mogu doći do informacija o Evropskim projektima, potencijalnih partnera u zemlji, EVropi i šire, te odgovora na niz drugih pitanja. Prisutni su na ovom skupu mogli čuti nešto više i o ulozi Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica, Univerziteta u Zenici – kao jednog od partnera u ovom projektu. O ovom projektu kojeg je prošle godine u okviru CIP programa za konkurentnost i inovacije pokrenula Evropska komisija, govorili su prof.dr. Sabahudin Ekinović -Rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr. Mirsada Oruč -Direktor Metalurškog instituta, mr. Senad Hromić – predstavnik EICC iz Vanjskotrgovinske komore BiH, te Neira Delić –Stručni saradnik iz Metalurškog instituta. Album

- Međulaboratorijsko poređenje

U toku 2009. godine počela je saradnja Mehaničkog laboratorija Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica, Univerziteta u Zenici i kompanije UNIS - USHA iz Višegrada na polju mehaničkih ispitivanja čeličnih užadi. Izvršena su ispitivanja uzoraka čelične žice f1,7 i f1,4 mm i to ispitivanje zatezanjem, previjanjem i uvijanjem.
Na osnovu dogovora između predstavnika Mehaničkog laboratorija i UNIS – USHA, a na pismeni zahtjev kompanije UNIS–USHA organizovano je interno međulaboratorijsko poređenje za navedena ispitivanja. Uzorci su uzeti iz proizvodnog programa UNIS – USHA te nakon urađenih ispitivanja u oba laboratorija konstatovano je da su se rezultati pokazali zadovoljavajući.
Tokom oktobra mjeseca nastavljena je saradnja u pogledu kalibracije opreme kompanije UNIS–USHA.


 • 11. i 12. 11. 2009. godine, u organizaciji Apriori organizacije BiH je održan Seminar na temu „Uvod u nepovratna sredstva Evropske Unije – Razbiti mitove“. Polaznici su imali priliku čuti nešto više o Evropskim projektima, te  nakon zajedničkog rada pitanjima i odgovorima iskusnog predavača M:A: Ilina Hristova koja dolazi iz savjetničke firme RR&Co iz Ljubljane i ima značajna iskustva u ovim poslovima. Pored predstavnika iz raznih sektora Vladinih i nevladinih organizacija, visokoškolskih institucija te privrede seminaru je prisustvovao i predstavnik Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica.

04.11.2009.god. u prostorijama Delegacije EC u Sarajevu održan je uvodni radnosvečani sastanak povodom početka realizacije projekta ''Jačanje sistema akreditiranja BiH''. Ovaj projekat finansira EC u okviru programa IPA-2007 u iznosu od 1. milion eura, čiji je korisnik Institut za akreditiranje BiH, a implementator konzorcij na čijem čelu je Institut za razvoj materijala i testiranje iz Njemačke.
Sastanku su prisustvovali predstavnici EC: Dr. Tilman Denkler – koordinator Projekta, gđa. Gisela Bischoff – moderator, Johann Hesse – šef Odjela za operacije II, gdin. Hans-Ulrich Mittman – član Projektnog tima, predstavnici Metalurškog instituta ''Kemal Kapetanović'' Zenica:Profdr. Mirsada Oruč – Direktor i Azemina Klobodanović – Rukovodilac kvaliteta ipredstavnici Instituta za akreditiranje BiH:gdin. Žarko Petrović – Direktor, gdin. Miloš Petrović – zamjenik Direktora, gdin. Refik Salihović – Direktor službe za akreditiranje, gđa. Nezaheta Vrcić i gdin. Vasilije Hamović – saradnici.

Ovom prilikom razgovarano je o načinu sticanje međunarodnog priznanja BiH sistema akreditovanja, ciljevima projekta, te planiranim aktivnostima i terminima za njihovu realizaciju. sve s namjerom ostvarenja glavnog cilja – jačanje sistema akreditiranja BiH do tog stepena da Institut za akreditiranje BiH konačno potpiše sporazum o priznavanju (MLA) sa EA. Nakon toga bi se pristupilo potpisivanju sporazuma sa ILAC-om, sve u cilju  lakšeg pristupa BiH privrede međunarodnom tržištu roba i usluga.


.- U periodu od 06-11.10.2009. godine održan je 16 Generalni BH sajam zeps 2009. u okviru kojeg i Sajam intermetal. Univerzitet u Zenici te Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je bio jedan od učesnika Sajma kojom prilikom je predstavljen posjetiocima te ostvareni brojni kontakti sa predstavnicima različitih populacija kako iz BiH tako i iz zemalja iz okruženja.Album


Oktobar 2009.


- U Vrnjačkoj Banji u periodu od 30.09.2009 do 02.10.2009. godine održano je XV Savjetovanje o međulaboratorijskim ispitivanjima materijala u organizaciji Komiteta za međulaboratorijska ispitivanja materijala u Beogradu. Savjetovanje je obuhvatilo rad Metalurške i Hemijske sekcije, te predavanje iz oblasti sistema kvaliteta: Interno obezbjeđenje povjerenja u kvalitet rezultata laboratorijskih ispitivanja. Savjetovanju su prisustvovale Belma Fakić, dipl.inž. i Branka Muminović, dipl.inž  predstavnici Instituta.


19-22 oktobra 2009. godine Predstavnici Metalurškog instituta Prof.dr. Mirsada Oruč je uzela aktivno učešće u 18 Internacionalnom Forumu za ispitivanja materijala koji je održan u Olmu u Njemačkoj u preduzeću Zwick.


Septembar 2009.


- 24.,25. i 26 septembra održan je XII Međunarodni simpozij na temu „Finansijska i računovodstvena profesija u funkciji prevazilaženja ekonomske krize“. Simpoziju su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Zenici kao i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica. Nakon programom predviđenih predavanja održane su rasprave i izvedeni zaključci koji su upućeni Vladi Federacije BiH.


U periodu 06.09.09. – 08.09.2009. Europska poduzetnička mreža Hrvatske na čelu sa Hrvatskom gospodarskom komorom organizovala je regionalni trening EEN u okviru projekta Enterprise europe network koji uključuje 83 konzorcija sa 500 organizacija u 40 zemalja, uvezuje male i srednje poduzetnike, inovatore te istraživače i istraživačke institucije. Bosna i Hercegovina se uključila u ovaj projekat na čelu sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH –EICC BiH.
 Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je u Konzorciju BiH kao naučna institucija koja ima direktne kontakte sa privrednicima. Treningu su prisustvovali predstavnici konzorcija i organizacija iz zemalja iz Regije te predstavnici Europske unije. B&H Konzorcij su predstavljali predstavnici EICC, Vanjskotrgovinske komore BiH - Senad Hromić i Tarik Kovač, te predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici – Prof.dr. Mirsada Oruč i Neira Delić. (Slike)


Juli 2009.


Posjeta Institutu za materijale i tehnologije (IMT) u Ljubljani obavljena je 09. i 10.07.2009.godine.
Dogovorena je uzajamna saradnja koja treba da rezultira Ugovorom. Fakultet za metalurgiju i materijale i Metalurški institut dostaviće mogućnosti ispitivanja na našoj opremi a naše interesovanje je vezano za ispitivanje na elektronskom mikroskopu (SEM i TEM).


Juni 2009.


Od 04. do 07.juna 2009.god. u Neumu je održan 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''QUALITY 2009'', a organizator je bio Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Univerzitetom Erlangen iz Njemačke i Asocijacijom za kvalitet u Bosni iHercegovini. Tematika skupa je obuhvatala četiri oblasti: kvalitet u privredi, kvalitet u obrazovanju, kvalitet u javnom sektoru i normativna regulativa u kvalitetu.
Za ovaj skup prihvaćena su ukupno 163 naučno-stručna rada iz 16 zemalja.
Sa Metalurškog instituta ''Kemal Kapetanović'' Univerziteta u Zenici ovom skupu su prisustvovale i aktivno učestvovale Azemina Klobodanović,dipl.inž. i Prof.dr.Mirsada Oruč sa radom ''EFQM – Model za izvrsnost'' (''EFQM – Model for excellence''). Slike


Maj 2009.


Dana 27.05.2009.god. obavljeno je pred-ocjenjivanje laboratorija Instituta (tri ispitne i dvije kalibracione) u cilju sticanja međunarodne akreditacije od strane Norveškog Akreditacionog tijela. Pred-ocjenjivanje je obavila gospođa Cecilie Laake, tehnički direktor ovog tijela, a posmatrač ispred BATA, bila je gospođa Nezaheta Vrcić. Koordinator ovog projekta ispred Instituta je Azemina Klobodanović,dipl.inž. – Rukovodilac kvaliteta.
Ovom prilikom, uz prisustvo rukovodilaca obavljeno je pred-ocjenjivanje slijedećih laboratorija:

  • Mehanički ispitni laboratorij;
  • Metalografski laboratorij;
  • Fizikalni lbaoratorij u opodručju NDT ispitivanja;
  • Mehanički kalibracioni u području sile i tvrdoće i
  • Laboratorij za tehnika mjerenja u području kalibracije mjerila temperatur

  07.05.2009-08.05.2009.
  Predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici - Neira Delic dipl. ecc. i Azra Emic ecc. su učestvovali u Internacionalnoj konferenciji „Pridruživanje Evropskoj Uniji-mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi“ koja je održana u Kragujevcu u Srbiji u periodu 07.05.2009.-08.05.2009.

  Osim predstavnika Instituta i Univerziteta iz BiH Konferenciji su prisustvovali predstavnici Biznis Stat-up centra Zenica i privrednici malih i srednjih preduzeća iz BiH, predstavnici Klastera iz Gračanice te Mostara.

  U okviru konferencije 07.05.2009. godine, uz pozdravne govore predstavnika EU, Univerziteta u Kragujevcu i organizacije SPARK održane su prezentacije različitih tematskih oblasti iz nauke i privrede koje su predstavili moderatori više zemalja Jugoistočne Evrope, među kojima i predstavnik Bosne i Hercegovine.

  Drugi dan – 08.05.2009. godine otvoren je Sajam poduzetrništva te održana su dva okrugla stola. Predstavnici Instituta i Univerziteta su učestvovali na okruglom stolu na temu „ Razvoj preduzetničkih vještina-saradnja između univerziteta i privrede“. Album  


  April 2009. godine  23.aprila 2009. godine  u Sarajevu u Zgradi parlamentarne skupštine BiH održan je Informativni skup o Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti (FP7) pod nazivom „KA INTEGRACIJI U EVROPSKU ISTRAŽIVAČKU OBLAST“.

  Cilj skupa je bio upoznavanje BiH naučnih institucija i drugih interesnih grupa sa prilikama koje nudi nedavno potpisano pridruživanje BiH FP7, te da se utvrde potencijalno zainteresovani partneri i zacrta put za dalju saradnju sa evropskom istraživačkom zajednicom.

  Predstavnici Generalne direkcije Evropske komisije za istraživanje, COST-a te Zajedničkog istraživačkog centra,  su prisutne informisali i primjerima potkrijepili o praktičnim aspektima učešća u pozivima na podnošenje prijedloga projekata za FP7.


  Dana 06.04.2009. godine okoncan je drugi ciklus obuke za rad na racunaru za zaposlenike JP Vodovod i kanalizacija Zenica. U moderno opremljenoj sali, obuku je vodila predavač Azra Emic, ecc. i asistent Ramila Skomorac. Obuka je obuhvatala Osnovnu obuku (Windows okruzenje i osnove MS Word) u trajanju od dva mjeseca. Svi polaznici su uspješno polozili zavrsnu provjeru znanja i tako ostvarili pravo na dodjelu diplome. Album


  Mart 2009. godine


  - Predstavnici  Instituta Prof.dr. Mirsada Oruc, Halim Prcanovic i Mirnes Durakovic su prisustvovali stručnom skupu:
  „PRIMJENA EU DIREKTIVA U SUVREMENOM MEDJUNARODNOM CESTOVNOM TRANSPORTU-DIGITALNI TAHOGRAF & ADR 2009“.

  Skup je odrzan 24.03.2009. godine u Zenici u organizaciji ECOS Instituta za edukacijiu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH te „IPI-Instituta za privredni inzenjering“ d.o.o. Zenica.
  Metalurski institut „Kemal Kapetanovic“ Zenica, Univerziteta u Zenici formirao je Inspekcijsko tijelo za certificiranje vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u, te obuku i ispit vozaca za navedena vozila. Inspekcijsko tijelo je akreditovano od nadleznih institucija BiH. U okviru kontinuirane edukacije i pracenja najnovijih propisa i direktiva iz ove oblasti saznanja sa ovog skupa će doprinijeti unapredjenju navedenih poslova


  .- U okviru kontinuirane edukacije osoblja akreditovanog Laboratorija za mjerenje Metalurskog instituta „Kemal Kapetanovic“ Zenica Univerziteta u Zenici Narcisa Jarović i Mustafa Hadžalić su prisustvovali seminaru:
  „MJERNA OPREMA ZA MJERENJE I KALIBRACIJU TEMPERATURE I PRITISKA U MODERNIM INDUSTRIJSKIM PROCESIMA“.

  Navedeni skup je odrzan 05.03.2009. godine u Beogradu kojom prilikom su učesnici, pored prezentacije uredjaja za mjerenje i kalibraciju, te strucnih izlaganja iz ove oblasti bili sudionici radionice sa prikazom izvedbe razlicitih kalibracionih postupaka.


  - 13.03.2009. godine okoncan dio drugog ciklusa Obuke za rad na racunaru za zaposlenike JP Vodovod i kanalizacija Zenica. Obuka je obuhvatala grupu polaznika (12 polaznika) koji su pohadjali Osnove MS Excel-a u trajanju od mjesec dana,.


  - 11. i 12. marta 2009.god. u Zenici je organizovan Seminar – Trening  od strane BH Quality – Centre for development, quality, consulting and services, Sarajevo i DNV-DET NORSKE VERITAS u saradnji sa Business Start-up Centre Zenica.
  Seminar je namijenjen prvenstveno osobama koje upravljaju i vode sistem kvaliteta u tvrtkama i osobama koje sudjeljuju u auditima. Seminar je organizovan u cilju pružanja znanja o najvažnijim elementima sistema kvaliteta prema najnovijem međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
  Učesnici ovog Seminara sa Instituta su bili Azemina Klobodanović,dipl.inž. (Rukovodilac kvaliteta) i Sadmir Memčić,dipl.inž. (interni auditor).
  Svi polaznici Seminara, nakon provjere znanja testom, ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, dobijaju međunarodni certifikat o osposobljenosti za internog auditora izdan od DNV, i certifikat izdan od strane izvođača Seminara BH Quality.


  Februar 2009. godine


  -24.02.2009. godine  na Univerzitetu Djemal Bijedic u Mostaru  odrzan je Okrugli sto na temu:  „Uvodjenje sistema elektronskog ucenja (e-learning) i ucenja na daljinu (Distance Learning System)“ na kojem je prisustvovao Faik Cicak predstavnik Metalurskog instituta „Kemal Kapetanovic“ Zenica, Univerziteta u Zenici.
  Okrugli sto je dio aktivnosti projekta BOSRED III a odnosi se na prezentaciju rezultata i iskustava postignutih uvodjenjem ovakvog nacina sklovanja.


  - 09.02.2009. godine poceo drugi ciklus Obuke za rad na racunaru za zaposlenike JP Vodovod i kanalizacija Zenica. Obuka obuhvata osnovnu obuku polaznika (Windows okruzenje i osnove MS Word) u trajanju od dva mjeseca (10 polaznika), kao i grupu polaznika Osnove MS Excel-a u trajanju od mjesec dana, (12 polaznika).


  Januar 2009. godine


  - Dana 23.01.2009. godine zavrsen prvi ciklus obuke za rad na racunaru za zaposlenike JP Vodovod i kanalizacija Zenica. Kurs je obuhvatao osnovnu obuku (Windows okruzenje i osnove MS Word) u trajanju od dva mjeseca. Album