Arhiva 2010

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 

 

 

Decembar 2010.


Dana 08.12.2010. godine u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je drugi sastanak Evropskog poslovnog kluba u organizaciji Euro-info korespodentni centar Vanjskotrgovinske komore BiH na temu „Kada će izvozne kompanije iz Bosne i Hercegovine dobiti validne izvozne certifikate izdate od nadležnih institucija BiH“. Privrednicima se pored ostalih obratila i direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica – prof.dr. Mirsada Oruč kojom prilikom je prezentirala mogućnosti Instituta.


Novembar 2010.


Od 02.11.2010. do 04.11.2010. godine održan je Četvrti Regionalni ECDL Forum u Sarajevu u hotelu Europa. Sastanku su prisustvovali predstavnici ECDL Fondacije i CEPIS sa predsjednicima i predstavnicima regionalnih ICT udruženja – nosiocima ECDL Nacionalnih licenci. Forum je otvorila gđa. Mensura Beganović, Predsjednica Asocijacije informatičara u BiH. Uvodna riječ: Anton Kasipović, Ministar prosvjete i kulture RS (v.d. Predsjednik vlade RS), Meliha Alić, Ministrica obrazovanja i nauke F BiH. Na navedenom Forumu učestvovali su i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. Album


Dana 24.11.2010.godine Tarahija Fahrudin, predstavnik Instituta je prisustvovao seminaru pod nazivom „Nacionalni Tempus Informacioni Dani u BiH“ u organizaciji Tempus kancelarije u BiH. Seminar je održan u Istočnom Sarajevu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Cilj Seminara je promocija nove mogućnosti Tempus i drugih projekata Evropske Unije u oblasti visokog obrazovanja.


Od 15.11.2010.godine do 17.11.2010.godine održana je 18.konferenca o materialih in tehnologijah u Portorožu – Slovenija. Aktivno učešće sa radom „Metal Materials with Modified Characteristics“ učestvovali su i predstavnici Metalurškog instituta.


12.11.2010.godine u Zenici u hotelu Zenica održana je dvodnevna Konferencija za razvoj poslovanja 2010. u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zenici, Univerziteta u Zenici. Na Konferenciji  međunarodnog karaktera u kojoj su uzeli učešće kako predstavnici BiH istraživača tako i iz zemalja iz okruženja.


10.11.2010. godine u organizaciji Firma Project USAID-Sida Bosnia & Hercegovina u Sarajevu je organizovana „Konferencija o praktičnom pristupu EU standardima neophodnim za izvoz“. Uvodnu riječ prisutnima je uputio predstavnik USAID Misije, a potom su predstavnici FIRMA projekta te Instituta za standardizaciju BiH. Konferenciji je prisustvovao predstavnik Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici.


Projekat akreditiranja nekoliko laboratorija Metalurškog instituta ''Kemal Kapetanović'' Zenica od strane Norveškog Akreditacionog tijela, započet početkom 2009.god., uspješno je okončan 16. Novembra 2010.god.
Naime, tim u sastavu Inger Cecilie Laake (vodeći ocjenjivač), te Fredrik Langmead, Crina Rauta i Frank Combe (tehnički ocjenjivači-eksperti), 15. i 16. Novembra obavili su posljednju fazu ocjenjivanja pet laboratorija uključenih u pomenuti projekat.

Na zaključnom sastanku, na kojem su ispred Instituta učestvovali Azemina Klobodanović,dipl.inž. – Rukovodilac kvaliteta na nivou Instituta i koordinator na ovom projektu, te Rukovodioci svih laboratorija uključenih u projekat o kojem je riječ, NA tim  na čelu sa vodećim ocjenjivačem, Inger Cecilie Laake, istakao je veliko zadovoljstvo zbog uspješne realizacije zahtijeva koji su uslijedili nakon početnog ocjenjivanja obavljenog  od NA tima u martu ove godine.
Kao rezultat izuzetnog angažmana svih učesnika sa Instituta u ovom projektu, te podrške direktora Instituta, isključujući ma kakvu podršku sa strane, uskoro će biti dodijeljene dvije međunarodne akreditacije -  jedna za laboratorije u području metoda ispitivanja, a druga za laboratorije u području metoda kalibracije. Radi se o sljedećim laboratorijama: Mehaničkom ispitnom, Metalografskom i Fizikalnom laboratoriju, te Mehaničkom kalibracionom laboratoriju i  Laboratoriju za tehnička mjerenja.

Dakle, ovo su prvi laboratoriji u našoj zemlji kojima će biti dodijeljene i međunarodne akreditacije! Album....


Oktobar 2010.


29.10.2010.god u Mehaničkom i Hemijsko-keramičkomineraloškom laboratoriju Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici  obavljen je redovni nadzor od strane gdin Mijo Rakuljić - predstavnika Hrvatskog Registra Brodova (HRB). Ispred Metalurškog instituta ''Kemal Kapetanović'' Zenica nadzoru su prisustvovali Azemina Klobodanović–Rukovodilac kvaliteta na nivou Instituta, te osoblje laboratorija na čelu sa rukovodiocima: Brankom Muminović i Kesić Suvadom.
Ovo je drugi redovni nadzor nakon ranije stečenog ovlaštenja od strane HRB, za obavljanje usluga iz ranije dobivenog ovlaštenja.


22. 10.2010. godine hrvatska gospodarska komora Županijska komora Split u saradnji sa Uredom za transfer tehnologija Sveučilišta u Splitu kao partnerom u Evropskoj poduzetničkoj mreži, organizovala je poslovne susrete u okviru 15. međunarodnog sajma SASO. Na poslovnim susretima učestvovala su ukupno 122 učesnika iz 92 preduzeća koji su odrzali ukupno 126 bilateralnih sastanaka. Prof.dr. Mirsada Oruč i Neira Delić - predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici kao partner u Evropskoj poduzetničkoj mreži BiH su aktivno učestvovali u ovim susretima kao partner u organizaciji i kao učesnici u bilateralnim razgovorima. U ime organizacionog odbora poslovnih susreta i u ime privrednika Bosne i Hercegovine prilikom otvaranja susreta prisutne je pozdravila prof. Dr. Mirsada Oruč direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. (Album)


Dana 19.10.2010. Advantage Austrija Sarajevo u hotelu Europa u Sarajevu je organizovala privrednu misiju, na kojo su učestvovale osam austrijskih kompanija iz različitih privrednih grana, a koje su zainteresovane za uspostavljanje različitih vidova saradnje sa bosansko-hercegovačkim kompanijama i institucijama. U navedenim susretima učestvovali su i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. Razgovori su vođeni sa vodećim svjetskim kompanijama u oblasti trgovine čelicima, hemijskim proizvodima. Ovom prilikom su razmijenjena iskustva u poslovanju te je pokazan obostrani interes za buduću saradnju.


16.10.2010. godine u prostorijama Zemaljskog muzeja u Sarajevu svečano je potpisan Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u 2010 godini obezbijedilo sredstva. Pored drugih naučnoistraživačkih institucija FBiH ugovor o sufinansiranju su potpisale Meliha Alić ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i prof.dr. Mirsada Oruč direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici.


Dana 06.10.2010. predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Narcisa Jarović-Bajramović, Ermina Festić i Fahrudin Tarahija u okviru poslovnih susreta na sajmu ZEPS u organizaciji EEN mreže BiH su imali susrete sa predstavnicima firmi:

1. KungsőrsPlast AB, Sweden
2. CIMOS TMD Ai, Gradačac
3. TAG d.d Goražde (Tvornica alata Goražde)
Navedenim firmama su predstavljene djelatnosti Instituta, te razmijenjena iskustva u cilju eventualne buduće saradnje.  


Septembar 2010.


23. septembra 2010. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održano je savjetovanje na temu „Stanje i perspektive razvoja naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine“ na kojem je učestvovala i direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici . Ovom prilikom je predstavljena procjena stanja naučnih potencijala u FBiH, aspekti razvoja i model održivog finansiranja naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti, ciljevi Evropske Unije u ovoj oblasti uz poređenje aktivnosti u Republici Sloveniji na razvoju naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti.


U organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Departmana za mašinstvo Fakulteta za inženjerstvo Politehničkog Univerziteta iz Barcelone (UPC Barcelona) i Mašinskog fakulteta Bahčešehir Univerziteta iz Istanbula održana je IX Međunarodna naučno-stručna konferencija TMT 2010. U okviru višednevnog rada u planumu, sekcijama i poster prezentacijama, na brodu Sinfonija kompanije MSC, koji je imao svoju redovnu Sredozemnu rutu, učesnici konferencije, njih oko 200 iz 27 zemalja svijeta imala su priliku da čuju najnovije rezultate istraživačkih aktivnosti naučnika i predstavnika akademske zajednice, razmjene ideje i iskustva, te razgovaraju o novim projektima i modalitetima međunarodne saradnje. Aktivno učešće na ovoj konferenciji uzeli su predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica.POSLOVNI SUSRETI U PEČUJU – MAĐARSKA

   U organizaciji Enterprise Europe Network Hungary u septembru 2010. godine održani su poslovni susreti poduzetnika jugoistočne Evrope. U susretima su uzeli učešće predstavnici desetak zemalja među kojima i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetaović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. Tokom susreta razmijenjena su iskustva i stvoreni preduslovi za dalju saradnju.


Juni 2010.


U periodu od 20 – 24.06.2010. godine održan je 9. međunarodni Simpozijum hrvatskog metalurškog društva „SHMD 2010“ u Šibeniku.
Simpoziju je prisustvovalo 46 zemalja sa 541-im radom podijeljeni u 4 sekcije.
Ispred Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Zenici prisustvovali su predstavnici Metalurškog instituta i Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Sinopsisi radova su objavljeni u časopisu Metalurgija (Metallurgy).
Počasni član (Honour board) Simpozija je bila Prof.dr. Mirsada Oruč, a Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici je dobio priznanje za saradnju. (Album)


Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici je bio organizator Prve Konferencije pod nazivom „ODRŽAVANJE 2010“ koja je održana 10.06.2010. u Zenici. Konferencija je organizovana sa ciljem da okupi ljude koji se bave održavanjem sredstava za rad iz različitih oblasti, razmjene iskustava iz praktičnih aktivnosti održavanja, transfera znanja iz područja održavanja. Učešće na Konferenciji uzeli su predstavnici iz BiH kao i zemalja iz okruženja, koji su prezentirali radove sa različitim temama vezanim za ovu oblast. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je takođe uzeo učešća sa svojim radom pod nazivom „Uticaj održavanja kotlova i ciklonskih postrojenja na emisiju čvrstih čestica i dimnih plinova u atmosferu“, H.Prcanović, M.Oruč, M. Duraković, S Beganović. SLIKE


U periodu Maj 31 - 4 Juni 2010 u Portorožu, Slovenia održan je Međunarodni Simpozij u području  temperature,vlage i vlažnosti  – TEMPMEKO&ISHM 2010. Simpozijumu su prisustvovali autori iz 38 zemalja a prezentirano je 435 naučnoistraživačkih radova iz cijelog svijeta.  Pored izlagača iz zemalja Regije i najpoznatiji svjetski proizvodžači kalibracione opreme su bili sponzori ovog Simpozijuma i brinuli su se da se svi učesnici osječaju ugodno.
Na ovom Simpozijumu učešće su uzeli i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici sa naučnoistraživačkim radom pod nazivom:
„ Novi prototip aparature za kalibracije senzora za mjerenje temperature čvrste površine“
Autor: Edin Terzić, Rukovodilac Zavoda za toplotehniku i Rukovodilac Laboratorije za tehnička mjerenja Metalurškog Instituta Zenica.
Koautori: Emese Andras – Thurzo, MKEH, Budapest, Hungary  
Nermina Zaimović-Uzunović , Raif  Seferović Metalurški institut „Kemal Kapetanović“
Zenica, Univerzitet Zenica,
Jovan Bojkovski, MIRS/UL/FE-LMK, Ljubljana, Slovenia
Prisustvo na ovom simpozijumu je bila odlična afirmacija metrologije u BiH imajući u vidu visoki naučni nivo svih prezentiranih radova i časopis „Journal of thermo-Phisics“ u kojem će  svi radovi biti objavljeni. ( Opširnije)


Maj 2010.


Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku i Tehnološki park Varaždin d.o.o. su  27-28 Maj 2010., u okviru Evropske poduzetničke mreže EEN HR organizovali poslovni događaj na temu „Naftna industrija, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša“.
Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici, kao partner u EEN BiH se uključio u ovaj događaj kao partner organizator zajedno sa:  Tehnologijsko-razvojnim centrom u Osijeku, Tehnološkim parkom Varaždin d.o.o., Poslovno informacionim centrom d.o.o. – BICRO Zagreb, Hrvatskom gospodarskom komorom i Gospodarskom i industrijskom komorom u Pečuhu.
Učesnici ovog skupa, su izložili svoje prezentacije, a potom je u međusobnim kontaktima vođena razmjena iskustava i problema na koje se nailazi u poslovanju, te vođeni razgovori o mogućim poslovnim aranžmanima. U sklopu ovog događaja učesnicima je omogućeno učešće na sajmu EXPO, Pamapas, Osijek .(opširnije.....) ALBUM


Okrugli sto na temu „Izgradnja, razvoj i perspektivnost elektroenergetskih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu“

U srijedu, 05.05.2010. godine, u Zenici u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona je održan Okrugli sto na temu „Izgradnja, razvoj i perspektivnost elektroenergetskih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu“. Organizatori ovog okruglog stola su Elektroprivreda BiH, Rudnik mrkog uglja Kakanj i Vlada Zeničko-dobojskog kantona.
Skupu su prisustvovali predstavnici državnih, naučnoistraživačkih institucija te privrednici ovog Kantona. Ovom prilikom su predstavljene planske postavke za razvoj energetskog sistema u ZE-DO Kantonu, prioriteti izgradnje elektroenergetskih objekata, plan pripreme i izgradnje bloka br.8. TE Kakanj, te razvojni planovi Rudnika Kakanji Rudnika Breza.
U ovom događaju uzela je učešće Prof. Dr. Oruč Mirsada – direktor Metalurškog instituta.  


III MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ICT - INFRASTRUKTURA I INDUSTRIJA U FUNKCIJI BRŽEG EKONOMSKOG RAZVOJA“

U periodu 13.05 – 14.05.2010. godine u Tuzli, predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović Zenica, Univerziteta u Zenici su učestvovali u sadržajima Međunarodne konferencije pod nazivom „ICT – Infrastruktura i industrija u funkciji bržeg ekonomskog razvoja“. Organizator Konferencije je Međunarodni poslovni forum perspektive iz Tuzle. U okviru skupa održan je Akademski dan na kojem su predstavnici naučnih institucija te privrednika prezentirali radove iz predmetne tematike. Slike


April 2010


Simpozij „METALNI I NEMETALNI MATERIJALI“

U periodu od 27.-28. aprila 2010 godine održan je VIII Naučnostručni simpozij sa međunarodnim učešćem u organizaciji Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. U okviru ovog simpozija organizovane su slijedeće aktivnosti:
1. Promocija monografije povodom 50 godina Fakulteta za metalurgiju i materijale i visokog  
    obrazovanja u Zenici
2. Otvaranje skupa u okviru kojeg je prezentovan ArcelorMittal i BH Telecom
3. Prezentacija radova u tri paralelne sekcije:
    - Metalni materijali, 
   -  Nemetalni materijali,
   -  Zaštita radne i životne sredine i održivi razvoj
4. Rezime Simpozija
5. Posjeta Kraljevoj Sutjesci.

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je učestvovao na ovom skupu sa tri rada:

- Prilog strategiji razvoja novih materijala u BiH,
(Almaida Gigović-Gekić, Mirsada Oruč)

- Uticaj sadržaja δ-ferita na mehanička svojstva austenitnog nehrđajućeg čelika,
(Mirsada Oruč, Milenko Rimac, Nafija Šehić-Mušić)

- Uticaj aluminija i titana na temperaturu rekristalizacije Superlegure Nimonic 80A,
(Omer Beganović, Branka Muminović, Belma Fakić, Faik Uzunović)


.Mart 2010


Sastanak  EVROPSKOG POSLOVNOG KLUBA
U okviru djelovanja Euro-info korespondentnog centra Vanjskotrgovinske komore BiH 30.03. 2010. godine održan je prvi sastanak  Evropskog poslovnog kluba.
Poslovnom klubu je prisustvovali predstavnici 25 kompanija iz različitih sektora privrede, među kojima i Neira Delić, predstavnik Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u zenici. Cilj Evropskog poslovnog kluba je da izvozno orjentisane kompanije dobiju priliku da u neformalnoj atmosferi porazgovaraju sa nadležnim ministrom o pitanjima koja se direktno tiču njihovog uspjeha u poslovanju odnosno nastupa na svjetskom tržištu.
Ovom prilikom Predsjednik Vanjskotrgovinske komore je predstavio i Evropsku poduzetničku mrežu BiH.


Dana 11.Marta 2010. godine održan je sastanak Savjetodavnog vijeća za akreditiranje(SVA) povodom početka rada Edukacionog centra BATA-e kojem je prisustvovala i Prof.dr. Mirsada Oruč-član Vijeća. Ovom prilikom ukazano je na značaj i najvažnije zadatke i ciljeve projekta „ Jačanje sistema akreditovanja u BiH, te značaj akreditacije u Evropi i svijetu. Pored predsjedavajućeg SVA g-din Mirsad Pojskić, te direktora BATA-e g-din Žarka Petrović, navedene teme su izlagali ključni eksperti konzorcija: g-din Hansgeorg Thiele i g-din Jorgen Blom.


U periodu od 02. do 05. marta 2010. godine u Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici u okviru nastavka ranijih aktivnosti, kojima je rukovodila Azemina Klobodanović – Rukovodilac kvaliteta u Institutu, obavljeno je ocjenjivanje pet laboratorija od strane Norveškog akreditacionog tijela, a u cilju sticanja međunarodne akreditacije.
Ocjenjivački Tim u sastavu:

  • Cecilie Leake, vodeći ocjenitelj, te tehnički eksperti: Frederik Langemead, Frank Combe, Crina Rauta je prema usaglašenom planu sa rukovodiocima i osobljem laboratorija izvršio ocjenu laboratorija Instituta:
  • Mehanički ispitni, Metalografski laboratorij, Fizikalni laboratorij - u području NDT ispitivanja, Mehanički kalibracioni laboratorij - u području sile i tvrdoće.

Ocjenjivački Tim je izrazio zadovoljstvo i sve pohvale za edukovano osoblje, radnu i organizacijsku kulturu, te ukazao na manje nedostatke za čije korekcije je ostavljen kraći vremenski period, nakon čega bi uslijedila akreditacija.
Posjedovanje akreditacije od strane NA za Institut, a i BiH će biti od velikog značaja jer će navedeni laboratoriji i njihovi rezultati imati veće šanse na međunarodnom tržištu. Album


Februar 2010.


U periodu od 23 do 26. 02. 2010. godine u Multimedijalnom centru Univerziteta u Zenici  Metalurški Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, odrzan je Seminar pod nazivom:
„Uniadrion Media 2010 Course  in Streaming tehnologies for the Web“
Seminar je namijenjen Web administratorima, studentima, asistentima i svim drugim osobama koje se bave uredjenjem Web stranica.
Ovom seminaru su prisustvovali i zaposlenici Instituta Azra Emic, ecc i Nermin Mutapcic.
Seminar je održan u suradnji Univerziteta u Zenici, Zdravstvenog fakulteta i Uniadrion – Virtual Univeresity of the Adriatic – lonan basin and University of Bologna.
Predavač Seminara je  prof. Cristiano Leoni, e-LearningLab CELAB University of Bologna.- Polo Forli. Album


09.02.2010. godine u Rektoratu Univerziteta u Zenici odrzan je Seminar o apliciranju na Tempus projekat.
Pored dekana fakulteta Univerziteta u Zenici, QA menadzera, ECTS koordinatora, ovom seminaru su prisustvovali i clanovi Evropske poduzetnicke mreze BiH  Partnera Metalurškog instituta „Kemal Kapetanovic“ Zenica.
Seminar je održao direktor BiH Kancelarije TEMPUS-a kojom prilikom je prisutne pozvao na ucešce u ovom projektu, te ukazao na najcešce propuste kod prijavljivanja. Abum


 

webmaster: Copyright (C) 2002