Arhiva 2011

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 

 

 

Novembar 2011.


Međunarodni poslovni susreti
Evropska mreža preduzetništva Srbije Vam pruža mogućnost da u okviru poslovnih susreta upoznate potencijalne poslovne partnere, ostvarite direktan kontakt sa predstavnicima stranih preduzeća, razmenite iskustva, primere dobre prakse i uspostavite poslovnu saradnju.

 X Međunarodni sajam preduzetništva BIZNIS BAZA 2011

 Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa Beogradskim sajmom, organizuje X Međunarodni sajam preduzetništva „Biznis Baza 2011“, koji će se održati od 1. do 3. decembra, u hali I Beogradskog sajma u Beogradu. Više...


Predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici učestvovali su na 6. KONGRESU PODUZETNICA JADRANSKO-JONSKOG PODRUČJA koji je održan 3. i 4. 11. 2011. godine u Splitu u organizaciji HGK Županijska komora Split kojom prilikom je proširena mreža poduzetnica sa institucijama vlasti i naučnoistraživačkim institucijama, te postavljeni pravci budućih djelovanja na polju razvoja poduzetništva kao puta ka povećanju zaposlenosti žena. Album


Oktobar 2011.


U nizu manifestacija koje su održane u povodu obilježavanja 50 godina rada i postojanja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici27.10.2011. godine u Biblioteci Instituta organozovana je proslava za radnike i penzionere.Ovom prilikom Rektor Univerziteta prof dr. Sabahudin Ekinović i Direktorica Instituta prof.dr. Mirsada Oruč su pozdravili skup i iskazali čestitke za angažman u radu i afirmaciji Instituta. Predstavnici Sindikalne podružnice Metalurški Institut "Kemal Kapetanović" Zenica, Mušinović Zehrudin i Irfan Mujičić su pozdravili skup, a predsjednica Sindikalne organizacije Univerziteta u Zenici Azra Emić je pored pozdrava i čestitki predočila zahvalnicu za rad i afirmaciju svim zaposlenim Instituta od postanka do danas koju je dodijelio Senat Univerziteta u Zenici u povodu pedeset godina rada i postojanja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica   Album


Dana 25.10.2011. godine održana je centralna manifestacija u povodu obilježavanja pedeset godina rada i postojanja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica. Kao što je najavljivano ova Manifestacija je obuhvatila tri događaja:

 1. Otvaranje i pozdravno obraćanje,
 2. Okrugli sto na temu „Značaj i uloga Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica u razvoju obrazovnog i privrednog sistema Bosne i Hercegovine,
 3. Svečanu ceremoniju dodjele priznanja. Album

Manifestacija je održana u svečanoj i radnoj atmosferi uz veličanstven odaziv zvanica kako iz političkog, naučnog, obrazovnog, kulturnog tako i privrednog života.
U pozdravnom obraćanju Skupu se obratio Mr. Raif Seferović u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Nebojša Nikolić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Opštine Zenica, Akademik prof.dr. Branislava Peruničić, podpredsjednica Akademije nauka BiH, Prof.dr. Sabahudin Ekinović, Rektor Univerziteta u Zenici, Akademik Prof.dr. Ilija Mamuzić, predsjednik Hrvatskog metalurškog društva Zagreb, te Prof.dr. Matjaž Godec Institut za materijale i tehnologije Ljublana.
Naravno, manifestacija obilježavanja 50 godina Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica ne bi bila tako veličanstvena to nisu omogućili sponzori kojima su u znak zahvalnosti dodjeljujene zahvalnice.
Manifestaciju pedeset godina postojanja Instituta pomogli su:

 1. Vlada Zeničko-dobojskog Kantona,
 2. Ministarstvo za prostorno uređenje i komunikacije ZE-DO Kantona,
 3. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,
 4. Kantonalna direkcija cesta Zenica,
 5. Almy d.o.o. Zenica,
 6. FIRMA Project finansiran od strane Usaid i  SIDA,
 7.   Porobić, d.o.o Zavidovići,
 8. Poslovni sistem RMK Zenica,
 9. WUS Austrija,
 10. RTV Zenica,
 11. Inter com Zenica

U radnom dijelu ove manifestacije pod vodstvom radnog predsjedništva Prof.dr. Srete Tomaševića, Prof.dr. Sulejmena Muhamedagića, Prof.dr. Darka Petkovića održana su veoma zanimljiva i aktuelna predavanja kako slijedi:
-   Prof.dr. Sreto Tomašević, Univerzitet Zenica
    KVALITET – IZVRSNOST – DIZAJN (O TEMPORA, O MORES)
            -  Prof.dr. Mirsada Oruč, Mr. Milenko Rimac, Instutut Zenica
STRATEGIJA RAZVOJA NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA U   INSTITUTU I STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA IMPLEMENTACIJU U PREDUZEĆA BiH
-  Prof.dr. Matijaž Godec, Institut za materijale i tehnologije Ljubljana  
   (Slovenija)
   THE EBSD ANALITICAL TECHNIQUE – A POWER FUL TOOL FOR  
   METALLIC MATERIALS    CHARACTERISATION
            -  Prof.dr. Sabahudin Ekinović
               MOGUĆI NAČIN OJAČAVANJA METALNIH POVRŠINA
   Prof.dr. Nenad Radović, Fakultet za tehnologiju  i metalurgiju Beograd,
   RAZVOJ MIKROLEGIRANIH ČELIKA – SAVREMENI TRENDOVI
            -  Mr. Fadil Novalić, Direktor Holdinga CIMOS TMD Gradačac
   TRŽIŠNA KONKURENTNOST PROIZVODA IZRAĐENIH OD NOVIH   
   MATERIJALA I  MOGUĆNOSTI PLASMANA NA  INOSTRANA  TRŽIŠTA
- Doc.dr. Sanja Bauk, Pomorski fakultet Kotor (Crna Gora)
 KORIŠTENJE SIMULACIJA U PREDIKCIJI STEPENA KOROZIONOG     
 ISTROŠENJA BRODSKIH  LIMOVA
- Doc.dr. Strain Posavljak, Mašinski fakultet Banja Luka
   PROJEKTOVANJE METALNIH DIJELOVA ZASNOVANO NA  
   PROCJENJENOM  MALOCIKLUSNOM ZAMORNOM VIJEKU

Svečani dio manifestacije je uveličan podjelom priznanja institucijama, preduzećima i pojedincima za doprinos i afirmaciju Instituta, a uručio ih je Prof.dr. Sabahudin Ekinović, Rektor Univerziteta u Zenici i Direktorica Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica.


U periodu 10.-13. oktobra 2011. održan je 20th International Forum for Materials Testing u organizaciji kompanije ZWICK u Ulmu na poziv predstavnika ZWICK-a gospodina Pavel Eberta. Ovom Forumu prisustvovali su predstavnici kompanija iz cijelog svijeta, koje se bave ispitivanjem karakteristika različitih vrsta materijala i koji su kupci i korisnici ZWICK opreme. Ispred Instituta, Forumu su prisustvovali Branka Muminovic i Sinha Korlat. Na Forumu je prezentirano ispitivanje na najnovijim mašinama za statička ispitivanja metalnih materijala. Ostvareni su kontakti sa predstavnicima kompanija iste i/ili slične djelatnosti koji rade u laboratorijama koje su akreditovane ili se pripremaju za akreditaciju prema EN ISO/IEC 17025 i izražena je dobra volja za saradnji i organizaciju međulaboratorijskih poređenja.
U veoma dobroj radnoj atmosferi učesnici su izmijenili svoja iskustva i znanja. Album


Metalurški institu „Kemal Kapetanović“ je tradicionalno učesnik na sajmu ZEPS INREMETAL pa tako i ove godine u kojoj slavi svoj Jubilej Pedeset godina postojanja. Sponzori ovogodišnjeg nastupa FIRMA project i Poslovni sistem RMK su omogućili predstavljanje ove institucije. Neke detalje u toku trajanja Sajma u periodu 04 – 09. oktobra 2011.prenosimo vam kroz sliku. Album


Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica je bio među inicijatorima formiranja foruma metalaca te održavanja sajma ZEPS INTERMETAL. Svake godine tradicionalno u okviru Sajmaodrži se i sastanak članica Foruma. I ove godine 04.10.2011. godine održan je Forum Metalaca na kojem je usvojen Manifest Foruma metalne idustrije BiH 2011. godine na kojem su izvedeni zaključci i upućeni Vladi Federacije BiH. Album


06.10.2011. u okviru sajma ZEPS INTERMETAL 2011 održana je manifestacija u povodu obilježavanja pedeset godina postojanjai rada Instituta pod nazivom. >PEDESETOGODIŠNJA TRADICIJA METALURŠKOG INSTITUTA „KEMAL  KAPETANOVIĆ“ ZENICA - DOPRINOS PREDUZEĆIMA I DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI<
U okviru jednosatnog predstavljanja upriličene su četiri kratke prezentacije pod nazivom:

 1. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica – značaj i mogućnosti – prof.dr. Mirsada Oruč, direktor
 2. Osiguranje kvaliteta na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica – od državne do međunarodne akreditacije – Azemina Klobodanović, dipl.inž., rukovodilac kvaliteta
 3. Doprinos razvoju novih materijala i tehnologija za potrebe industrije BiH – Mr. Milan Rimac, Stručni saradnik za tehničko tehnološka pitanja
 4. Promocija EEN BiH i uloga Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica – Neira Delić, dipl.ecc., stručni saradnik za komercijalno finansijske poslove.Album

Septembar 2011.


 

Metalurški institut je redovan učesnik radionica o inovativnosti poduzetnika u BiH, te kroz svoje radove učesnik i u radionici FIRMA Project BiH Prezentacije najboljih praksi. Institut je sa svojom najboljom praksom pod nazivom "Validacija proizvoda od akreditovane institucije", koju je uradila Neira Delić i 29.09.2011. prezentovala Azra Emić bio među šest najboljih praksi na Radionici.

Na poziv organizatora 44. sajma MOS u Celju koji se održava u periodu 7-14. septembra 2011. godine predstavnici privrednika BiH među kojima i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica su prisustvovali poslovnim susretima.

Juni 2011.


Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici je pored postojećih ovlaštenja za obavljanje poslova iz djelatnosti od Federalnog ministarstva prostornog uređenja Rješenjem broj UPI/03-23-2-116/11 od 02.06.2011. godine dobio ovlaštenje za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda i to: čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad, žice, zavarne mreže, te određivanje pritisne čvrstoće betonskih tijela izrađenih od svježeg betona. To je korak ka još jednoj mogućnosti Instituta da preduzećima pruži validirane usluge i na taj način pomogne postizanje konkurentnosti preduzeća.
PDF


U periodu 01.-04. juna 2011. održan je 7. NAUČNO-STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Kvalitet 2011. u organizaciji Mašinskog fakulteta u Zenici, Univerziteta u Zenici, University Erlangen-Nuremberg Chair Qality Menagement and Manufacturing Metrology, te Asocojacije za kvalitet Bosne i Hercegovine. Na ovom skupu učestvovo je veliki broj istraživača iz različitih zemalja među kojima i istraživači Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici, koji su se predstavili sa devet radova. U veoma dobroj radnoj atmosferi učesnici su izmijenili svoja iskustva i znanja.
Album


Maj 2011


27. maja 2011. godine u organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Instituta za privredni inžinjering Zenica - stručne institucije za nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH, u Zenici  je održan međunarodni znanstveno-stručni skup sa temom „Mjeriteljstvo i stanice tehničkih pregleda u sistemu sigurnosti saobraćaja“. Pored ostalih učesnika prof.dr. Mirsad Oruč i Halim Prcanivić su uzeli učešća ovom skupu prezentacijom rada: „Ulogu instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici u ispitivanju ADR vozila, doprinos sigurnosti saobraćaja“.
Album


April 2011.


Dana 05.04.2011. godine održano je otvorenje regionalnog ureda Europen Center for Peace and Development – ECPD-a u Zenici u multimedijalnom centru Metalurškog Institut Instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici. Skupu su se obratili predstavnici ECPD:
prof. Takehiro Togo, predsjednik Savjeta ECPD, prof. Albert Maes, predsjednik izvršnog odbora ECPD, akademik, prof. Ljubiša Adamović, dekan međunarodnih postdiplomskih i doktorskih studija ECPD, te prof. Damir Kukić, dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Mart 2011.


09.03.2011. godine u okviru projekta „Jačanje sistema akreditovanja BiH“ koji finansira EU, održana je Konferencija o „Infrastrukturi kvaliteta i akreditovanju kao važnim komponentama jačanja ekonomije“. Konferencija je namijenjena visokim dužnosnicima koji donose odluke o administraciji i ekonomiji i ima za cilj pružanje informacija o infrastrukturi kvaliteta, trenutni status razvoja BiH u tom pravcu i buduće zadatke koje je neminovno uraditi kako bi Bosna i Hercegovina svojim privrednicima omogućila uslove za ulazak na međunarodno tržište. Konferenciji su prisustvovali predstavnici: EU komisije, organa vlasti, institucija BiH koje direktno utiču na stvaranje navedenih uslova te akreditovanih tijela BiH među kojima je i Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici sa svojim ispitnim i kalibracionim laboratorijama.

webmaster: Copyright (C) 2002