Arhiva 2013

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 

 


Decembar 2013


Dana 16. 12. 2013. godine delegacija eksperata na čelu sa ministrom ZE-DO kantona za prostorno uređenje, saobraćaj i ekologiju mr.Terzić Edinom, posjetila je firmu iz Hrvatske EKONERG Zagreb u sklopu realizacije projekta uspostavljanja monitoringa u oblasti ekologije u ZE-DO kantonu. Pored Ministra Terzića u delegaciji su bili dr. Milanko Rimac, Halim Prcanović, Faik Čičak i drugi, kako bi se upoznali sa dostignućima Ekonerga na području monitoringa u Hrvatskoj i eventualnoj saradnji na bazi partnerskih odnosa. Album


Oktobar 2013


03.10.2013. godine pod pokroviteljstvom organizacije EU-INOVO u Zenici je održana konferencija na temu : Izgradnja inovacijskih partnerstava Research-to-R2B2 sa ciljem predstavljanja privrednicima kapaciteta institucija i laboratorija kao pokretača i realizatora inovacijskih aktivnosti. Predstavljeni su laboratoriji Univerziteta u Zenici i Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica. (Album)

U periodu od 01-05. 10. 2013. god. održan je 20-ti Generalni BH sajam ZEPS 2013. u okviru kojeg i sajam Intermetal. Univerzitet u Zenici Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica bio
je jedan od učesnika Sajma. U svom predstavljanju posjetiocima, ostvario je brojne kontakte sa predstavnicima različitih populacija, kako iz BiH, tako i iz zemalja iz okruženja. (Album)


Septembar 2013


27.09.2013. godine gosp.Damir Mašić - Ministar Federalnog ministarstva obrazovanja, gosp. Mirko Trifunović - Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku kulture i sport ZE-DO kantona,te predstavnici ovih ministarstava su posjetili Institut i uzeli učešća na tematskom skupu pod nazivom "Značaj i perspektive razvoja Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica. prisutne je pozdravio prof. dr. Dževad Zečić - Rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr. Mirsada Oruč - Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, te dr. Milenko Rimac - Direktor Instituta.

Predstavnici Instituta su prezentirali mogućnosti Instituta, pravce i perspektive daljeg razvoja, te probleme na koje nailazi ova institucija pri realizaciji zadataka. Zaključci sa ovog skupa, doneseni nakon diskusije učesnika, su definisali potrebu za ovakvom institucijom, kako privrede tako i državnih institucija, te predložili konkretne korake za njezino jačanje i snažnije učešće na tržištu.
(Album)


Dana 23. 09. 2013. godine u Sarajevu je održana Radionica vezana za
zavrsni projekt EU-INOVO (inovacije, inovacijske politike i mjere za podsticaj inovacija).

Radionici su prisustvovali ispred Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica, Neira Delić, dipl.ecc a ispred Univerziteta u Zenici prof. dr. Mirsada Oruč - Prorektor za finansije i razvoj. (Album)


12.09.2013. godine - Posjeta predstavnika Austrijske ambasade

U oktobru 2013. godine, u organizaciji  Austrijske ambasade u BiH održat će se poslovni susreti i prezentacije privrednika iz BiH i Austrije. Tim povodom, a u cilju buduće saradnje predstavnici Ambasade, gospodin Sigmund Nemeti i gospođa Razija Hamidović  su 12. 09 2013. godine posjetili Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica. Tokom posjete gosti su obavili razgovore sa menadžmentom Instituta, obišli laboratorije i prostore za konferencije – multimedijalni centar i čitaonicu u Biblioteci. (Album)


Juli 2013


PU "ABAKUS" Zenica, dodijelio Zahvalnicu Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica, za saradnju i podršku u svom radu. Više...


Potpisan ugovor o finansiranju

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u petak, 05.07.2013. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2013. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovore su potpisali federalni ministar obrazovanje i nauke Damir Mašić i ovlašteni predstavnici 19 javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH među kojima je i Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ iz Zenice.
Ovom prilikom potpisana su dva ugovora, i to: Ugovor o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata iz područja nauke od značaja za Federaciju BiH - kojim su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, naučnog usavršavanja, međuinstirucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka, kao i Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata opremanja institucija nauke od značaja za Federaciju BiH, koji se odnosi na uređenje prostora i nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački rad. Više o ovome događaju pogledajte na ovom linku:

http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=592:federalno-ministarstvo-obrazovanja-i-nauke-dodijelilo-preko-180000000-km-za-oblast-nauku&catid=40:sektor-za-nauku-i-tehnologije&Itemid=148


Dana 05.07.2013. godine Mr.sc. Milenko Rimac iz Zenice, javno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom:


„ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA EKSPLOATACIONIH OSOBINA SUPERLEGURE NA BAZI ŽELJEZA A 286 NANOŠENJEM METALNIH PREVLAKA NiCrAIY POSTUPKOM HVOF DIAMOND JET “


Mr. Milenko Rimac koji  trenutno obavlja funkciju direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica,  svoj dugogodišnji  naučno istraživ-ački rad i iskustvo krunisao je doktorskom disertacijom  koju je u izuzetno prijatnoj atmosferi i na zadovoljstvo komisije i prisutnih veoma zanimljivo  i stučno prezentirao i odbranio. Foto album ovog dogadjaja pogledajte ovdje

 


Juni 2013


OKRUGLI STO: Prestruktuiranje kompanija metalnog sektora, kao faktor daljeg uspješnog razvoja metalne industrije

18.06.2013. godine u Banjoj Luci je održan Okrugli sto na temu: „Prestruktuiranje kompanija metalnog sektora, kao faktor daljeg uspješnog razvoja metalne industrije“.
Forum je organizovan od strane Foruma metalne industrije BiH, Privredne komore RS.
Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici: reprezentativnih kompanija metalnog sektora BiH, relevantnih ministarstava Vlada u BiH, privrednih komora u BiH, univerziteta fakulteta i instituta, udruženja poslodavaca FBiH, Unije udruženja poslodavaca RS, Agencije za privatizaciju F BiH, Agencije RS te operativni tim Foruma metalne industrije BiH koga čini: VTK BiH, Privredna komora BiH, Privredna komora RS, Privredna komora Distrihta Brčko, USAID i ZEDA.

Učećće u diskusiji i zaključcima Okruglog stola uzeo je Mr.sc.Milenko Rimac, v.d. direktor Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici kojom prilikom je prezentirana mogućnost i doprinosi Instituta, te prijedlozi njegove uloge i pomoći u prestruktuiranju metalne industrije u cilju njezinog jačanja.


Drugi sastanak partnera EEN BiH

17.06.2013. godine u Sarajevu je održan drugi sastanak partnera konzorcija EEN mreže u BiH u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH. Pored partnera EEN BiH – VTK BiH, Ekonomski institut Banja Luka, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici, OJ Kemal Kapetanović Zenica, INTERA Tehnološki park Mostar, učešće na sastanku su uzeli pomoćnik ministra Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, generalni sekretar VTK BiH, te predstavnik Evropskih integracija u BiH.

Dragan Milović,  pomoćnik ministra Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, upoznao je prisutne o ulozi Ministarstva vanjske trgovine u pristupanju BiH COSME programu zajednice iz koga se, pored drugih oblika finansiranja, mogu finansirati aktivnosti EEN.
(Promotivni letak EEN BiH)


Od 6-8. Juna 2013.  u Neumu je održana 8th Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2013.
Na Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“, Univerziteta u Zenici s radovima:

  • Finansiranje visokoškolskih ustanova u funkciji unapređenja kvaliteta.
  • Provjera brzine nanošenja opterećenja kod ispitivanja zatezanjem na sobnoj temperaturi korištenjem softvera test Xpert.
  • Izbor optimalnog stepena polinoma i proračun interpolacijskog odstupanja kod kalibracije prenosnog etalona sile MGC plus-Z4/200kN.
  • Važnost sljedljivosti i mjerne nesigurnosti primarnog laboratorijskog etalona.
  • Uticaj nesigurnosti vezane za prenosni etalon na proširenu mjernu nesigurnost kod kalibracije uređaja za zadavanje sile. Album

  Maj 2013


  Od 23-25.Maja 2013.godine u Beogradu (Republika Srbija) je održan: 1st MME SEE 2013, Metallurgical&Materials Engineering Congress of South-East Europe.

  Na kongresu su aktivno učešće imali i predstavnici Univerziteta u Zenici (fakultet za metalurgiju i materijale i Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ sa radovima:

  - „Investigation of Hardening of the Niobium Modified Heat Resistan Stainless Steel GX40CrNiSi25-20 During Sintering Process“.
  - „Investigations of Structure of NiCrAlY Metallic Coating Applied by Diamond Jet Process on Iron-Based Superalloy A286“.  Dana 16.05.2013. u Čitaonici Univerziteta u Zenici - Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica upriličena je zvanična dodjela donacije knjiga Univerzitetu u Zenici od strane Philipsove laboratorije Aachen, Njemačka i pojedinačnih donacija građana, posredstvom fondacije “Humanost u akciji BiH“. Više... Album... Prezentacija...


  April 2013   

  Dana 29.04.2013. u čitaonici Univerziteta u Zenici, OJ Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica održana je prezentacija na temu:

  ZAŠTITA OKOLIŠA KROZ ZAKONSKI OKVIR BOSNE I HERCEGOVINE-Termički tretman „otpadnih“ materijala.

  Skup je organizovan od strane Univerziteta u Zenici, OJ Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, uz učešće Tomislava Grizelja i Jasmine Hrnjica Bajramović predstavnika Znanstveno istraživačkog razvojno edukacionog centra – ZIREC, kompanije GRIZELJ d.d. Sarajevo i Klastera proizvođača komunalne opreme.
  Skupu su prisustvovali predstavnici preduzeća, institucija i organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici.

  U uvodnom dijelu prisutnima je predstavljena Evropska poduzetnička mreža Bosne i Hercegovine – een.ba   (Više...) (Album)


  Mart 2013


  „KVALITETOM PROTIV RECESIJE“

  Hrvatsko društvo menadžera kvalitete iz Zagreba organizovalo je 14. Međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom „KVALITETOM PROTIV RECESIJE“ koji je održan u periodu od 21. do 22. marta 2013. godine u Rovinju u Hrvatskoj.
  Veoma aktuelna tematika privukla je veliki broj menadžera i istraživača iz čak šesnaest zemalja svijeta. Učesnici simpozija su prezentirali svoje radove, a nakon diskusije izvedeni su zaključci koji će biti upućeni Vladi Republike Hrvatske. Metalurški institut  „Kemal Kapetanović“ Zenica, Univerziteta u Zenici je učestvovao sa radom i prezentacijom Neire Delić. Na simpoziju učešće je uzela i prorektorica za finansije Univerziteta u Zenici, prof. dr. Mirsada Oruč. (Album) http://www.hdmk.hr/


  Podrška obrazovanju odraslih
  Adult education

  U hotelu Zenica je dana 14.03.2013 godine održana prezentacija projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ na temu: Identifikacija novih obuka i prezentacija baze podataka za formalne i neformalne programe obuka koju je organizovala  Agencija GIZ Deutsche Gezelschaft fur Internationale Zusamenarbeit. Projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ finansiran je od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ-a) i Švicarske razvojne agencije (SDC-a) i pokrenut je 01. januara 2011 godine.
  Program se implementira u sklopu 6 radnih linija sa različitim temama iz oblasti formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja/učenja. Na prezenticji je bio prisutan predstavnik Metalurškog Instituta Čičak Faik obzirom da se u institut između ostalog bavi i edukacijama odraslih.
  Program obuhvata slijedeće radne linije:

  • Radna linija “Osposobljavanje i usavršavanje”:
  • Radna linija “Certificiranje informalno stečenih kompetencija”:
  • Radna linija “Profesionalizacija obrazovanja odraslih”:
  • Radna linija „Karijerno i obrazovno savjetovanje“:
  • Radna linija „Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja“:
  • Radna linija „Jačanje svijesti o potrebi obrazovanja odraslih“:

  Tokom prezentacije učesnici su imali priliku da se registruju kao korisnik baze i tako na besplatan način reklamiraju svoju ponudu

   

   

   

   

  webmaster: Copyright (C) 2002.

   

   

webmaster: Copyright (C) 2002