Arhiva 2014

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 


Decembar 2014


ZAPOSLENICI METALURŠKOG INSTITUTA „KEMAL KAPETANOVIC“ ZENICA UCESTVOVALI SU U RADU 2. MEÐUNARODNE NAUCNE KONFERENCIJE “Primjenjene tehnologije u mašinskom inžinjerstvu”, COMETa2014, Istocno Sarajevo-Jahorina 2014.

Na konferenciji su predstavili dva rada: "Kontrola kvaliteta kao kljucni faktor funkcionisanja proizvodnih procesa" (Neira Delic, Fahrudin Tarahija) i "Motivacija zaposlenih u Metalurškom institutut „Kemal Kapetanovic“ kao determinanta organizacionog ponašanja  u funkciji povecanja rezultata rada“ (Azra Emic, Neira Delic) Album...


Novembar 2014


Dana 20.11.2014. godine na poziv Akademije nauka Bosne i Hercegovine, u okviru redovne sjednice Odjeljenja tehnickih nauka, predstavnici Univerziteta u Zenici i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanovic“ Zenica, predstavili su mogucnosti i strateške pravce razvoja Instituta, te probleme na koje nailazi ova institucija u svom radu.
Prisutne je pozdravio predsjednik Akademije nauka BiH, Akademik prof.dr. M.Trifkovic, uz želje za razvoj dalje saradnje na putu jacanja naucnoistraživackog rada u BiH.
U prijatnoj atmosferi doneseni su zakljucci kojima se ove institucije potvrduju cvršcu saradnju u buducem periodu u cilju rješavanja tekucih problema razvoja naucnoistraživackih institucija, te jacanju pozicije nauke u Bosni i Hercegovini.


Juli 2014


Dana 03. 07. 2014. godine u Sarajevu je održana "DRUGA KONFERENCIJA ZA JACI GLAS MALE PRIVREDE"- Uloga civilnog sektora u poboljšanju poslovnog okruženja za MSP. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Zenici - Metalurškog instituta "Kemal Kapetanovic" Zenica, Neira Delic, dipl. ecc. i Azra Emic, dipl. ecc.


Juni 2014


Od 11.06. – 13.06.2014. godine u Zenici je održana treca konferencija „Održavanje 2014“ (Maintenance 2014).
Na konferenciji je aktivno ucešce imao i Metalurški institut „Kemal Kapetanovic“ – Univerziteta u Zenici sa koautorstvom  na radu: Standardizacija i standardi u funkciji otkaza tehnickih sistema.


U periodu 22.06.do 26.06.2014. u Šibeniku (Hrvatska) održan je 11.Medunarodni simpozijum, Materijali i metalurgija (SHMD 2014).

Na simpoziju su ucestvovali predstavnici Univerziteta u Zenici – Metalurškog instituta“Kemal Kapetanovic“, Zenica i Fakulteta za metalurgiju i materijale sa 4 rada. Clanovi ispred Univerziteta u HONOUR BORD SIMPOSIUM su bili prof.dr.Mirsada Oruc i ORGANIZING COMMITTEE SIMPOSIUM dr.Milenko Rimac kao jedini predstavnici iz BiH na ovom važnom Simpozijumu iz oblasti materijala i metalurgije.


Maj 2014Dana 21.05.2014. godine u posjeti Metalurškom institutu „Kemal Kapetanovic“ boravila je visoka delegacija iz Sudana.  Ovom prilikom se razgovaralo o nastavku uspješne saradnje na realizaciji ranije potpisanog protokola o saradnji. Album


Posjeta  delegacije ZE-DO kantona Austrijskoj agenciji za ekologiju Umweltbundesamt iz Beca
Delegacija  ZE-DO  kantona i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanovic“ u sastavu Premijer kantona Munib Huseinagic, Ministar  mr. Terzic Edin,  direktor instituta dr. Milenko Rimac,  Prcanovic Halim rukovodilac  Zavoda za zaštitu i ekologiju i Cicak Faik rukovodilac Indoc internet centra je boravila od 05.05.2014 do 09.05.2014 godine u zvanicnoj posjeti Austrijskoj agenciji „Umweltbundesamt“ iz Beca  akreditovana za monitoring u oblasti ekologije gdje su upoznati sa najsavremenijim  metodama i uredjajima iz oblasti monitoringa i mjerenja u oblasti zagadenja zraka, vode i tla. Tom prilikom pored državne Agencije „Umweltbundesamt“ posjetili su i gradski centar za monitoring  grada Beca i jednu fiksnu mjernu stanicu lociranu u Becu. Zvanicnici Agencije podržali su projekat uspostave centra za monitoring okoliša na podrucju Ze-Do kantona i obecali pomoc kod edukacije osoblja, uredenju prostora, izbora opreme i impelemntaciji evropskih direktiva iz oblasti zaštite okoliša na cjelokupnom prostoru Bosne i Hercegovine. Album


April 2014


Dana 15.04. 2014. god. u radnoj posjeti Instituta, boravile su delegacije Federalnog ministarstva za ekologiju i kantonalnog ministarstva za uredjenje i ekologiju...Album


Mart 2014


Okruženje u kojem posluje Metalurški institut je svakodnevno izloženo promjenama i kao takvo namece stalnu budnost i promjenu, kako nacina razmišljanja tako i djelovanja koje za cilj ima prilagodavanju zahtjevima tržišta. Dakle promjena je kljucni pravac u buducem razvoju kako društva tako i preduzeca i ustanova.

„Kvalitet, rast i razvoj“ tema je 15. Medunarodnog simpozija o kvaliteti koji je održan u Zagrebu      19-21.03.2014. godine u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete. Ovom prilikom predstavnici trinaest zemalja svijeta su kroz svoje radove, izlaganja i diskusiju razmijenili iskustva, ukazali na neminovnost promjena koje nailaze i pravce kojima društvo, nauka i privreda treba da idu ukoliko se želi stici do uspjeha. Metalurški institut „Kemal Kapetanovic“ Zenica, Univerziteta u Zenici je vec nekoliko godina aktivan ucesnik na Simpozijima u organizaciji HDMK, tako da je ove godine ucestvovao sa radom na temu: „Problemi implementacije strategije razvoja u naucnoistraživackim institucijama“ autora Neira Delic, Prof.dr. Mirsada Oruc, Dr.sc. Milenko Rimac.


U prostorijama Zavoda za topljenje i livenje metala uprilicena je posjeta srednjoškolaca u okviru programa o saradnji izmedu Metalurškog instituta „Kemal Kapetanovic“ i Mješovite srednje industrijske škole iz Zenica. Tom prilikom ucenici treceg razreda na smjeru Metalurški tehnicar imali su priliku da se upoznaju sa djelatnostima Zavoda i da pogledaju postojecu opremu, kao i da saznaju njenu svrhu i nacin upotrebe. Takoder, ucenicima su prezentirani neophodni koraci prilikom izrade taline, a nakon toga su i prisustvovali izradi taline u otvorenoj indukcijskoj peci kapaciteta 60 kg. Album...


U Martu 2014. god. u Metalografskom laboratoriju je instaliran i pušten u rad skenirajuci elektronski mikroskop PHILIPS  XL-30.

Skenirajuci elektronski mikroskop XL-30 sa EDS analizatorom se koristi za pregled i analizu mikrostrukture anorganskih materijala, analizu površine i promjena na površini, odredivanje velicine i sastava cestica – ze ekološke namjene te analizu preloma površine.

Uredaj omogucava brzu i tacnu identifikaciju grešaka u/na materijalu u razlicitim fazama proizvodnje, što omogucava brže i ucinkovitije uklanjanje tih nedostataka.

Elektronski disperzioni spektrometar je uredaj kojim se provodi:

  • Kvalitativna, polukvantitativna i kvantitativna analiza sitnih cestica – ukljucaka, izlucevina, faza
  • Lokalna polukvantitativna analiza nehomogenih uzoraka
  • Polukvantitativna analiza tankih slojeva

 


17.03.2014

U toku je formiranje Laboratorije za kalibraciju mjerila kvaliteta zraka i mjerila za emisiju polutanata u zrak, te IT centar za prikupljanje i obradu podataka o zagadenosti. Ove dvije jedinice zajedno sa ispitnom Laboratorijom za mjerenje zagadenosti okoline cini ce jezgro centra monitoringa kvaliteta zraka u ZE-DO kantonu.

Slika 1.
Izgled ulaza za buduci Centar za ekologijuSlika 2.
Ulaz u skladište i servisni dio buduceg Centra za ekologiju

 

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je prezentovan  realizovani projekat "Bioremedijacija tla upotrebom alginske otopine". Prezentovani su rezultati uticaja ovog alginskog preparata na smanjenja teških metala (nikla, olova, vanadija, molibdena, cink, željeza, mangana i kadmija) i ukupnih masti i ulja. Dogovoreno je da se uradi pilot projekat bioremedijacija tla u prirodnom okruženju

Slika 1.
Pocetak projekta – Uzorak industrijski mulj

Slika 2.
Kraj projekta – Uzorak industrijski mulj

 


 


 
 


 

 

 

 

webmaster: Copyright (C) 2002