Arhiva 2015

 

Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar


 


Septembar 2015


Dana 23.09.2015. godine  Univerzitet u Zenici  je posjetila delegacija Philipsovih istraživackih laboratorija u Aachen-u. Delegaciju je predvodila Prof. dr. scLamija Tanovic.  Nakon kratke posjete Rektoratu, Rektor Univerziteta u Zenici  Prof. dr. Dževad Zecic je upoznao goste s radom Univerzitetske Biblioteke sa posebnim osvrtom na donaciju biblioteckih jedinica, koje je ovaj centar donirao zenickom Univerzitetu.

Pozdravni govor dobrodošlice održao je i direktor Metalurskog instituta, Univerziteta u Zenici dr. sc. Raif Seferovic.

Osim toga, održane su i dvije kratke prezentacije: o Univerzitetskoj biblioteci i o dolasku i istovaru knjiga (Maj 2014.)

Na kraju u znak dobre saradnje, Rektor Univerziteta je urucio Zahvalnice svim ucesnicima u realizaciji ove vrijedne donacije. Album...


Mart 2015


Hrvatsko društvo menadžera kvalitete iz Zagreba organizovalo je 16. Medunarodni simpozij o kvaliteti „Kvaliteta i konkurentnost“ koji je održan u Opatiji u periodu od 18. do 20. marta 2015. godine. Uvijek aktuelna tema - kvalitet – privukla je pažnju velikog broja ucesnika iz petnaest zemalja svijeta, te izlagaca radova. U okviru Simpozija održan je okrugli sto na kojem su ukazani problemi u provodenju normi i Standarda ISO , te ukazano na najavu buducih promjena i zahtjeva standarda, a sve u cilju dostizanja konkurentnosti.
Ucešce na simpoziju sa izlaganjem rada uzeo je i Metalurški institut „ Kemal Kapetanovic“ Zenica, Univerziteta u Zenici sa radom na temu: Stvaranje baze mogucih kupaca kao faktor unapredenja prodaje u naucno-istraživackim institutima, autora Neire Delic i Prof.dr. Mirsade Oruc.


Posjeta ministra prostornog uredenja ZE-DO kantona Metalurškom institutu „Kemal Kapetanovic“

Ministar za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona gospodin  Goran Bulajic  sa saradnicima je dana 17. Marta 2015. g. boravio u posjeti Metalurškom institutu „Kemal Kapetanovic“.  Gosti su se  zanimali za stepen realizacije projekta Uspostave Centra za monitoring okoliša ZE-DO kantona koji se finansira od strane Ministarstva za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona. U sklopu posjete gosti su obišli buduce prostorije u kojima ce biti smješten Centar za monitoring okoliša ZE-DO kantona i pokretnu stanicu za mjerenja parametara kvaliteta zraka. Album...


Januar 2015Dana 29.01.2015. godine u sali citaonice održan je okrugli sto o buducnosti Metalurškog Instituta u okviru Univerziteta i ZE-DO kantona.

Okruglom stolu je pored gostiju iz Opcine Zenica i ZE-DO Kantona prisustvovao i veliki broj zainteresovanog osoblja Univerziteta iz Zenice, dekana, profesora, asistenata kao i zaposlenika Metalurškog Instituta.

Nakon izlaganja direktora Instiituta gosp. Mr. Omera Beganovica i Dr.dipl.ing. Aide Mahmutovic, te nakon diskusije doneseni su i odgovarajuci zakljucci koji ce biti upuceni Upravnom odboru Univerziteta.


 


webmaster: Copyright (C) 2002