INFORMACIONO-DOKUMENTACIONI CENTAR
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

 

 

 

 

 

 

 


- Bibliotecke usluge i obrada bibliotecke gradje (evidentiranje, klasifikacija i izdavanje korisnicima bibliotecke gradje)

- Izrada naucno-tehnickih informacija na bazi raspolozivog knjicnog fonda

- Izdavanje informacionog biltena strucne periodike

- Izrada baza podataka za vlastiti bibliotecki fond

- Pretrazivanje aktuelnih baza podataka naucno-tehnickih informacija prema zahtjevima korisnika.

 

 
INTERNET CENTAR
 

 

- Pristup na svjetsku Internet mrezu sa korisnikovog racunara putem telefonske linije i modema, te putem iznajmljene linije malim, srednjim i velikim korisnicima, ukljucujuci i E-mail servis.

- Direktan pristup preko jednog od deset racunara (direktno vezanih na Internet) u savremeno opremljenoj korisnickoj sali otvorenoj za sve zainteresirane gradjane (WWW-servis)

- Kreiranje i odrzavanje Web stranica (kao i pomoc pri izradi vlastitih) zainteresovanim korisnicima

- Internet edukaciju koristenje Internet servisa,kreiranje WWW-stranice)

 
Citaonica
Modemska konekcija

Intenet sala