ZAVOD ZA FIZICKU METALURGIJU
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

 

Rukovodilac zavoda:
Emina Kratina, dipl.inz.CV


Tel: 032 247 999/113
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

Mehanicki laboratorij:

Rukovodilac laboratorija:
Branka Muminović, dipl. inz. CV

Rukovodilac kvaliteta:
Sinha Korlat, dipl. inz. CV

Tel: 032 247 999/116
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

Metalografski laboratorij

Rukovodilac laboratorija:
Mr. Belma Fakic, dipl. inz. (CV)

Tehnicki rukovodilac:
Adisa Buric, dipl. inz. (CV)

Tel: 032 247 999/114
Fax: 032 287 666
E-mail: miz@miz.ba

Fizikalni laboratorij

Rukovodilac laboratorija:
Mr. Birman Losic dipl.inz.:CV


Tehnicki rukovodilac :
Marko Ilicic, dipl.inz. CV


Tel: 032 247 999/119
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

 


 

Zavod za fizicku metalurgiju  u svom sastavu ima tri laboratorija: Fizikalni, Mehanički i Metalografski. Mehanički – ispitni i kalibracioni te Metalografski laboratorij su 1998 godine prvi u BiH dobili akreditaciju drzavnog Zavoda za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente BiH (danas Institut za akreditiranje BATA), cime su ispunili zahtijeve u to vrijeme vazeceg evropskog standarda EN 45001 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja i kalibracija iz dijelokruga svoje djelatnosti. Stupanjem na snagu novog standarda BAS EN ISO/IEC 17025/2000 za ispitne i kalibracione labaratorije svi labaratoriji Zavoda ukljucujuci i Fizikalni laboratorij uspostavili su, provode i odrzavaju sistem kvaliteta u skladu sa njegovim zahtijevima.

Mehanički kalibracioni i Mehanički ispitni, te Metalografski laboratorij su u 2007.godini obnovili akreditaciju prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025/2006 od Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Aktivnosti laboratorija Zavoda su uglavnom okrenute tržištu Bosne i Hercegovine a i šire u regionu. Djelovanje laboratorija vidljivo je i u okviru naučno-istraživačkog rada u Institutu, u osvajanju proizvodnje i eksperimentalnoj proizvodnji određenih materijala u Institutu kao i u okviru ekspertiza i sličnih stručnih radova, te ispitivanjima za potrebe suda. Sumirajući rezultate ispitivanja svojih laboratorija vrši ocjenu kvaliteta materijala po najnovijim izdanjima domaćih (BAS) i međunarodnih standarda (EN, ISO), klasificira i izdaje certifikat za analizirani materijal, a označavanje materijala je u skladu sa najnovijim izdanjem stanarda BAS EN 10027-1 i BAS EN 10027-2.

Zahtjevi tržišta u sadašnjem trenutku su najviše vezani za kalibraciju uređaja za mehanička ispitivanja – kidalice, prese, dinamometri, aparati za ispitivanje tvrdoće; zatim identifikacija materijala, radiografska ispitivanja zavarenih spojeva kao i kompletna mehanička, metalografska i NDT ispitivanja za kvalifikaciju tehnologije zavarivanja prema standardu BAS EN 15614.
Trenutno su labopratorije Zavoda uključene na istraživanju eksperimentalnoj proizvodnji nehrđajućeg čelika NITRONIC 60 i super legure na bazi nikla NIMONIC 80A koje se koriste u automobilskoj industriji.

Zanačajno mjesto u djelatnosti Zavoda ima procjena iscrpljenosti termoenergetskih postrojenja – cjevovodi, parovodi, komore, na bazi ispitivanja bez razaranja- ultrazvuk, radiografija, zatim ispitivanje tvrdoće te ispitivanje mikrostrukture pomoću replika, kao i ispitivanja sa razaranjem – mehanička i metalografska. U ovoj oblasti Zavod ima značajne reference, to su prije svega poslovi vezani za Elektroprivredu BiH – TE Kakanj i TE Tuzla.
Fizikalni laboratorij nije jos akreditovan, ali je njegovo osoblje ceritifcirano za obavljanje ispitivanja bez razaranja (NDT) i trenutno su u fazi pripreme za dobivanje akreditacijej od BATA-e prema BAS EN ISO/IEC 17025/2006.

Mehanicki ispitni i kalibracioni labaratorij je akreditovan za mehanicka ispitivanja metalnih materijala, kao i za kalibraciju uredjaja za silu (prese, kidalice i dinamometri), te aparata za ispitivanje tvrdoce, moment kljuceva i uredjaja sa klatnom .Opširnije...

Metalografski laboratorij je akreditovan za metalografska ispitivanja metalnih materijala.
Fizikalni laboratorij ima certificirano osoblje za obavljanje kontrole bez razaranja tj. za vršenje ultrazvucnih, magnetnih, penetrantskih i radiografskih ispitivanja u skladu sa evropskim standardima. Opširnije...

Fizikalni laboratorij je osnovan kad i sam Metalurški institut i u proteklih od 47 godina je pratio njegov razvoj. Na bazi fizicko-metalurških ispitivanja provedenih u ovom laboratoriju realizovan je znacajan broj projekata u domenu istrazivanja, osvajanja tehnologija i rješavanju tehnoloških problema u industriji celika kao i drugim industrijskim granama u proizvodnji i preradi metalnih i nemetalnih materijala. Opširnije...


Akreditacija_mehanicki_kalibracioni_laboratorij

Rjesenje o uskladjenosti gradjevinskih proizvoda

Akreditacija_metalografski_laboratorij