FIZIKALNI LABORATORIJ
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac laboratorija:
Mr. Birman Losic: dipl. inz.
fiz.CV,


Tehnicki rukovodilac:
Marko Ilicic, dipl.inz. CV


Tel: 032 247 999/119
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

 

 

 

 

 

 


 

Dominatna djelatnost laboratorija su ispitivanja bez razaranja proizvoda i poluproizvoda metalne industrije i ispitivanja postrojenja i infrastrukturnih objekata prije i u toku eksploatacije.
Pored toga laboratorij se bavi i mikrostrukturnim ispitivanjima materijala skanirajucom elektronskom mikroskopijom.
Ispitivanja bez razaranja ukljucuju sljedece vrste ispitivanja:

 1. Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja) i odlivaka,

 2. Ultrazvucno ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja),

 3. Ultrazvucno ispitivanje poluproizvoda i proizvoda (odlivci, otkivci, lezajevi i dr.)

 4. Ultrazvucno mjerenje debljine zida (komponente razlicitih postrojenja u toku eksploatacije),

 5. Mjerenje debljine nanešenih slojeva na metalne proizvode,

 6. Mjerenje hrapavosti metalne površine,

 7. Magnetofluksno ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja), odlivaka, otkivaka i drugih poluproizvoda ili proizvoda metalne industrije,

 8. Penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja), odlivaka, otkivaka i drugih poluproizvoda ili proizvoda metalne industrije i
 9. Vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva, poluproizvoda i proizvoda u metalnoj industriji, pregled komponenti postrojenja i konstrukcija u toku eksploatacije ukljucujuci endoskopski pregled unutrašnjih površina nedostupnih za direktni vizuelni pregled.

Za navedena ispitivanja laboratorij je opremljen odgovarajucom opremom koja je u potpunosti kompatibilna sa zahtjevima relevantnih evropskih standarda koji se odnose na ocjenu kvaliteta i uskladjenost proizvoda, odnosno konstrukcija i postrojenja nakon izrade ili podobnosti pojedinih komponenti za dalju eksplotaciju.Znacajniji realizovani poslovi ukljucuju:

 • ispitivanja i ocjenu stanja koltovskih postrojenja (blokovi 5, 6 i 7 TE "Kakanj", blokovi 1 i 6 TE "Tuzla", ugljeni kotlovi UKO-1, UKO 2, UKO 3 i lužni kotao LUKO 4 u preduzecu "Natron" Maglaj);

 • ispitivanje zavarenih spojeva na celicnim konstrukcijama mostova ("Vijadukt Bijela", "Dobrinja",  "Begov Han", "Klašnice", "Osanica", "Kakanj" i dr.),

 • ispitivanja zavarenih spojeva na razlicitim cijevnim sistemima, posudama pod pritiskom i instalacijama pri izradi ili u toku eksploatacije (cijevni sistemi i posude pod pritiskom kotlovskih postrojenja blokova 5, 6 i 7 TE "Kakanj", cijevnim sistem kotlovskog postrojenja blokova 5 TE „Tuzla“, parovodi blokova 5 i 6 TE "Kakanj", cijevni sistemi instalacija na elektro peći Arcelor Mittal Zenica i dr.