MEHANICKI LABORATORIJ
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac laboratorija:
Branka Muminović, dipl. inz. CV

Rukovodilac kvaliteta:
Sinha Korlat, dipl. inz. CV

Tel: 032 247 999/116
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

 

 

 

 

 

 


 

Mehanički laboratorij je opremljen za izvođenje:


1. Mehaničkih ispitivanja metalnih materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile na različitim temperaturama prema zahtjevima EN i ISO normi
1.1 Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperturi prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6892-1
1.2 Ispitivanje zatezanjem na povišenim temperaturama (do 9000C) prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6892-2
1.3 Ispitivanje tvrdoće po Brinelu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6506-1
1.4 Ispitivanje tvrdoće po Vikersu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6507-1
1.5 Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6508-1
1.6 Ispitivanje tvrdoće na terenu prema zahtjevima standarda ASTM A 986
1.7 Ispitivanje savijanjem prema zahtjevima standarda BAS ISO 7438
1.8 Ispitivanje žice uvijanjem prema zahtjevima standarda BAS ISO 7800
1.9 Ispitivanje žice naizmjeničnim savijanjem prema zahtjevima standarda BAS ISO 7801
1.10 Ispitivanje šipki orebrenog betonskog čelika prema zahtjevima standarda BAS ISO 15630-1
1.11 Ispitivanje mreža urađenih od šipki orenrenog betonskog čelika prema azhtjevima standarda BAS ISO 15630-2
1.12 Ispitivanje zavarenih spojeva (mehanička ispitivanja – ispitivanje zatezanjem savijanjem, ispitivanje utrošene energije udara) prema zahtjevima standarda EN ISO 15614-1
1.13 Ispitivanje utrošene energije udara na sobnoj i sniženim temperaturama do -600C prema zahtjevima standarda BAS EN 10045-1 i BAS ISO 148-1
1.14 Ispitivanje sajli, lanaca i užadi do ispitne sile i/ili sile prekida
1.15 Ispitivanje poklopaca sa okvirom i kišnih rešetki
1.16 Ispitivanje mreža do ispitne sile i/ili sile prekida
1.17 Određivanje dinamičke čvrstoće
1.18 Ispitivanje trajnim opterećenjem - puzanje (do +9000C)
1.19 Ispitivanje rešetkastih nosača
1.20 Ispitivanje vijaka, navrtki i podloški
1.21 Mjerenje zaostale deformacije kod rasvjetnih stubova
1.22 Ispitivanje konzola i pripadajućih elemenata (obujmice, zastavice, odstojnici)

2. Kalibracija mjerne opreme za silu, moment sile i tvrdoću
2.1 Kalibracija uređaja za zadavanje sile u mjernom području od 50 N do 5000 kN prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 7500-1 (klasa 1 ili bolja)
2.2 Kalibracija aparata za ispitivanje tvrdoće metodom Brinela prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6506-2 (indirektna metoda)
2.3 Kalibracija aparata za ispitivanje tvrdoće metodom Vikersa prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6507-2 (indirektna metoda)
2.4 Kalibracija aparata za ispitivanje tvrdoće metodom Rokvela prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6508-2 (indirektna metoda)
2.5 Kalibracija moment ključeva u mjernom području od 5 Nm do 500 Nm prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 6789
2.6 Kalibracija uređaja sa klatnom prema zahtjevima standarda BAS EN 10045-2 i ISO 148-2 (direktna kalibracija)

3. Interkomparacija
3.1 Interkomparacija u području mehaničkih ispitivanja metalnih materijala – organizacija, izrada protokola, analiza rezultata
3.2 Interkomparacija u području kalibracije uređaja za zadavanje sile i mjerenje tvrdoće – organizacija, izrada protokola, obezbjeđenje ispitnog uređaja (predmeta kalibracije), analiza rezultata
Mehanički ispitni i kalibracioni laboratorij je akreditiran od strane Instituta za akreditiranje BiH za obavljanje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala i za kalibraciju mjerne opreme za silu, moment sile i tvrdoću u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17 025/2006.

Mehanički ispitni laboratorij je akreditovan za obavljanje slijedećih ispitivanja:

 1. ispitivanje zatezanjem metalnih materijala na temperaturi okoline i na povišenim temperaturama,
 2. ispitivanje zatezanjem čelika za armiranje i prednapregnuti beton (šipke i mreže),
 3. ispitivanje tvrdoće metodama Brinela, Vikersa i Rokvela,
 4. ispitivanje savijanjem metalnih materijala, čelika za armiranje i prednapregnuti beton i zavarenih spojeva metalnih materijala, 
 5. ispitivanje žice uvijanjem i naizmjeničnim savijanjem
 6. odnosna površina rebara orebrenog betonskog čelika
 7. ispitivanje smicanjem zavarenih mreža

Mehanički kalibracioni laboratorij je akreditovan za obavljanje kalibracije slijedeće mjerne opreme:

 1. jednoaksijalne mašine (kidalice, prese, dinamometre),
 2. uređaje za ispitivanje tvrdoće metodom Brinela,
 3. uređaje za ispitivanje tvrdoće metodom Vikersa,
 4. uređaje za ispitivanje tvrdoće metodom Rokvela,
 5. moment ključeve

Akreditacija_mehanicki-kalibracioni_laboratorij

Rjesenje o uskladjenosti gradjevinskih proizvoda