METALOGRAFSKI LABORATORIJ
Home Kontakt Djelatnost O nama DokumentiEnglish version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac laboratorija:
Mr. Belma Fakic , dipl. inz. met. (CV)

Tehnicki rukovodilac:
Adisa Buric, dipl. inz. met. (CV)

Tel: 032 247 999/114
Fax: 032 287 666
E-mail: miz@miz.ba

 

 

 

 

 

 


 

Osnovna djelatnost Metalografskog laboratorija je metalografska analiza metalnih materijala. Laboratorij u svom sastavu ima odjeljenje za opticku mikroskopiju i odjeljenje za termicku obradu.  
U odjeljenju za optičku mikroskopiju pored analize mikro i makro -strukture vrši se i ispitivanje tvrdoce u makro i mikro podrucju.
Laboratorij ima uredjen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025/2006 i akreditovan je za ispitivanje mikrostrukture metalnih materijala metodama opticke mikroskopije od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

U proteklom periodu Metalografski laboratorij je imao učešće u Ispitivanju sposobnosti (PT šeme) koje je organizovao IFEP - Njemačka (organizator međulaboratorijskog poređenja/ispitivanje sposobnosti). Laboratorij je u pomenutoj provjeri osposobljenosti ostvario odlične rezultate i dobio certifikat za učešće.

Raspolaze sa savremenom opremom:

  • Stereo mikroskop Technival 2
  • Moderni opticki mikroskop Olympus sa dodatnom opremom u koju spadaju dvije kamere, analogna i digitalna, kompjuter sa software-om Analysis za pohranu slike sa mikroskopa i kvantitativnu analizu
  • Moduli za ocjenu veličine zrna i mikrostrukture grafita
  • Kolor printer za printanje slike sa kompjutera, mikroskopa i fotoaparata
  • Uredjaj Zwick za ispitivanje tvrdoce sa rasponom opterecenja od 0,098N do 298N
  • Foto-kamera Olympus C-900 ZOOM

Dilatometri za dilatometrijsku analizu celika, uredjaj za ispitivanje prokaljivosti i peci za obavljanje razlicitih termickih tretmana.U Martu 2014. god. u Metalografskom laboratoriju je instaliran i pušten u rad skenirajuci elektronski mikroskop PHILIPS  XL-30.

Skenirajuci elektronski mikroskop XL-30 sa EDS analizatorom se koristi za pregled i analizu mikrostrukture anorganskih materijala, analizu površine i promjena na površini, odredivanje velicine i sastava cestica – ze ekološke namjene te analizu preloma površine.

Uredaj omogucava brzu i tacnu identifikaciju grešaka u/na materijalu u razlicitim fazama proizvodnje, što omogucava brže i ucinkovitije uklanjanje tih nedostataka.

Elektronski disperzioni spektrometar je uredaj kojim se provodi:

  • Kvalitativna, polukvantitativna i kvantitativna analiza sitnih cestica – ukljucaka, izlucevina, faza
  • Lokalna polukvantitativna analiza nehomogenih uzoraka
  • Polukvantitativna analiza tankih slojeva
 
   
   

Akreditacija_metalografski_laboratorij