Naučni skup Business Intelligence Community of Practice na temu:
- Naprednija poslovna inteligencija sa Velikim Informacijama -
 u saradnji sa Vladimirom Videnovićem – koji nam dolazi iz Oracle Korporacije iz Australije
.

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici - partner Evropske poduzetničke mreže je 2009 sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Univerzitetom u Sarajevu, Tehnološkim parkom u Mostaru i donedavno Regionalnom agencijom ARDA kroz CIP projekat Evropske Komisije i  organizovala rad Evropske poduzetničke mreže Bosne i Hercegovine. Cilj ove mreže je podrška malim i srednjim preduzećima u vidu pružanja širokog spektra poslovnih i stručnih usluga počev od savjeta, pronalaska partnera i finansijera, transfera tehnologija do razvoja istraživačkih i inovativnih kapaciteta u širokom okruženju.

U kviru svog djelovanja Institut je organizovao naučni skup Business Intelligence Community of Practice na temu:
- Naprednija poslovna inteligencija sa Velikim Informacijama -
 u saradnji sa Vladimirom Videnovićem – koji nam dolazi iz Oracle Korporacije iz Australije.

Obzirom da živimo u vrijeme nepredvidivih promjena, poslovni subjekti koji žele ići u tržišnu utakmicu moraju biti konkurentni, a što je moguće samo ukoliko su inovativni i spremni na brze odgovore. Tema naučnog skupa: Naprednija poslovna inteligencija sa Velikim informacijama ima za cilj da pomogne poslovnim subjektima u što efikasnijem iskorištavanju velikog broja informacija u poslovanju.

Gost Instituta je Zenicanin, Vladimir Videnovic, trenutno zaposlen kao Arhitekt Poslovnih Sistema u Oracle Korporaciji.  Od 2008. godine je i nacionalni predsjednik Instituta za Upravljanje Informacijama (the Institute for Information Management), australske asocijacije profesionalaca u informacionim naukama, čiji je osnovni cilj uspostavljanje saradnje medju ljudima zainteresovanih za različite aspekte ove veoma vazne discipline u danasnjem savremenom poslovanju.

Vladimir je započeo svoju informatičku karijeru u Zenici, prije gotovo 30 godina.  Vladimirovo iskustvo ukljucuje rad na razvoju poslovnih aplikacija, vodjenje informatičkih projekata i arhitekturu poslovnih sistema. Posljednjih dvanaest godina Vladimirov primarni fokus je u oblasti upravljanja informacijama (Information Management) i poslovne inteligencije (Business Intelligence).

Vladimir redovno ucestvuje i predsjedava konferencijama u Australiji, ukljucujuci:
·        Digital Information Summit
·        Australian Computer Society Conference
·       Institute for Information Management National Conference
  
Nagrade koje je osvojio u svom skorasnjem radu ukljucuju:
·        Najbolji Oracle Business Intelligence konsultant na podrucju Azije i Pacifika za 2012, za visegodisnji rad na najvecem Oracle-ovom Business Intelligence projektu u ovoj regiji svih vremena
·        One Red Team Award u Novembru 2011 za rad na Arhitekturi rjesenja za Personally Controlled Electronic Health Record
·        Torch Award 2011 za doprinos razvojuOracle Knowledge Management Repozitorija
·        Excellence Club 2009 za doprinos trecem najvecem Business Intelligence Applications projektu svih vremena