NOVOSTI
Home
 

 

Mart 2016


POZIVNICA NA 1. RADIONICU ZA IZRADU KANTONALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (KEAP-a)
ZENICKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2017. – 2025.

Metalurški institut Univerziteta u Zenici Vas sa zadovoljstvom poziva na 1. radionicu za izradu Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP-a) Zenicko-dobojskog kantona, koja ce se održati u cetvrtak, 31. marta 2016. godine, u 11 sati u citaonici Metalurškog instituta Univerziteta u Zenici (adresa: Travnicka cesta 7).

Okupljanje i registracija ucesnika planirani su od 10,30 do 11,00 sati, a pocetak rada u 11 sati. Na 1. radionici bit ce predstavljena metodologija izrade KEAP-a ZDK te nacin na koji ce se javnost moci ukljuciti u proces izrade ovog dokumenta.

Svim zainteresovanima želimo dobrodošlicu!