ZAVOD ZA PLASTICNU PRERADU METALA
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac zavoda:
mr.sc. Omer Beganovic CV

Tel: 032 247 999
Fax: 032 247 980,
E-mail: miz@miz.ba

 

 

 


 

Istrazivanja u oblasti plasticne prerade metala obuhvataju prvenstveno ispitivanja deformabilnosti i ponašanja metala pri plasticnoj deformaciji u toplom i hladnom stanju, te odredjivanja uticaja parametara deformacije na dimenzionalne i strukturne karakteristike.

Za istrazivanje i poluindustrijsku proizvodnju na raspolaganju je sljedeca oprema:

- linijska valjacka pruga sa dva trio-stana O 350 i motorom 630 kW
- trio-valjacki stan,reverzirni O 38/150
- kvarto valjacki stan tipa LOMA -kombinovana vucna klupa 5-15mm
- vucne mašine za zicu "ARBOGA" F 1,0 do 0,1 mm
- vakumske peci za termicku obradu,maksimalnih temperatura
1300°C,1150°C i 1450°K
- pneumatski cekic 250 kg
- hidraulicna presa 200 t i drugo.

Osim istrazivackog rada zavod se bavi i proizvodnjom manjih kolicina metalnih proizvoda u razlicitim oblicima i asortimanima (kovani, vuceni, valjani): otkovci,valjani proizvodi (profili, zica, trake), vuceni proizvodi (zica, profili).

Zastupljena je struktura proizvoda, odnosno razvojnih programa i istrazivanja u oblasti slijedecih vrsta celika i legura

a) Alatni celici (u strukturi proizvoda najzastupljeniji)


- nelegirani - ugljenicni alatni celici
- legirani alatni celici za rad u hladnom stanju
- alatni celici za rad u vrucem stanju
- brzorezni celici

b) Konstrukcioni celici

- celici za cementaciju
- celici za poboljšanje

c) Konstrukcioni celici za posebne svrhe


- celici za kotrljajuce lezajeve
- celici za povišene temperature
- vatrootporni celici
- celici sa posebnim fizickim osobinama

d) Bakar i njegove legure

- tehnicki cisti bakar
- mesing
- neke vrste bronzi za gnjecenje

e) Mekomagnetni materijali


- tehnicki cisto zeljezo
- legure tipa " PERMENORM" i "PERMALOY"

f) Legure sa posebnim fizickim osobinama

- legure za izradu zice za centralnu i bocnu elektrodu svjecica na bazi Ni-Cu-Mn-Si
- legure za izradu termoparova (na bazi Ni-Cr(Kromel) i Ni-Al-Mn-Si (alumel)
- legure sa zadanim koficijentom istezanja na bazi Fe-Ni (termobimetali)
- legure tipa "NITINOL" (pocetni i razvojni programi u oblasti vruce plasticne prerade)

Zavod navedene usluge i proizvode obavlja za:

MITTAL STEEL Zenica (ca 70-75% ukupne produkcije) Novi Rudnici Ljubija "Rade Koncar" Zagreb (usluge vucenja profila) " Almy " Zenica " Nital " Zenica Tvornica rezervnih dijelova Vareš " Igman " Konjic i dr.