ZAVOD ZA TOPLJENJE I LIVENJE METALA
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Tehnicki rukovodilac zavoda:
Mr. sc.Derviš Mujagić, (CV)

Tel: 032 247 999
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

 

 

 

 

 

 


 

- Osnovna djelatnost Zavoda je naucnoistrzivacki rad na podrucju metalurgije metalnih materijala koji cine razvojna i primijenjena istrazivanja u cilju poboljšanja osnovnih karakteristika legura na bazi zeljeza, nikla, kobalta, bakra, aluminijuma i dr. Istovremeno ovim istrazivanjima se unaprijedjuje postojeca i stvaraju pretpostavke za uvodjenje novih tehnologija proizvodnje tecnog metala. Rezultat ovih istrazivanja je i osvajanje tehnologije proizvodnje novih materijala na poluindustrijskim postrojenjima Zavoda.

U Zavodu su instalirana slijedeca poluindustrijska postrojenja za proizvodnju tecnih metala:

  • dvije otvorene indukcijske peci kapaciteta 65 kg;
  • vakuumska indukcijska pec kapaciteta 20 kg;
  • vakuumska indukcijska pec kapaciteta 80 kg;
  • vakuumska pec za topljenje pod elektronskim snopom;
  • pec za topljenje pod elektrotroskom (ETP uredjaj) max. precnika odlivka f 250 mm.

Na ovim postrojenjima pored izrade talina za potrebe eksperimentalnog dijela naucnoistrzivackog rada moguca je i komercijalna probna proizvodnja metalnih materijala sa posebnim fiziko – hemijskim karakteristikama i to, u obliku ingota namijenjenih daljoj plasticnoj preradi, ili kao odlivaka.

Naucnoistrazivacki rad

Razvojna i primijenjena istrazivanja u oblasti metalurgije celika, legura na osnovi nikla i kobalta, obojenih metala i dr.

Eksperimentalna i poluindustrijska proizvodnja

U Zavodu je osvojena i razvijena proizvodnja niza metalnih materijala za posebne namjene – alatni celici, nerdjajuci, vatrostalni i vatrootporni celici, mekomagnetni celici i legure, elektrootporni materijali tipa CEKAS, legure za termoparove i kompenzacione vodove, specijalne legure za avio industriju, elektrode za posebne namjene, te superlegure na bazi nikla i kobalta.

U sferi eksperimentalne proizvodnje liva osvojena je proizvodnja celicnog liva otpornog na habanje, nerdjajuceg i vatrootpornog liva, liva na bazi bakra, kalaja i cinka, te sve varijante sivog liva.