REFERENCE
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane

 

Itstorijat I Sistem upravljanja kvalitetom Refernce Akreditacije i ovlastenja
Sanacija Starog mosta u Mostaru

OPREMLJENOST
Institut posjeduje vlastite laboratorije i specijalizovane opitne stanice, koje se osavremenjuju u skladu sa svjetskim standardima i dostignucima, te kadrovski potencijal sa dugogodišnjim iskustvom, koji se usavršava.
Znacajan potencijal i vaznu funkciju Institut ostvaruje u okviru INDOK centra, koji raspolaze sa preko 28 000 knjiga, preko 16 000 strucnih casopisa i preko 25 000 raznih tehnickih publikacija, normi, standarda, patenata, te 21 000 svezaka tehnickih publikacija (elaborata, projekata, ekspertiza, izvjestaja, kataloga).
Uz pomoc Soroš fondacije i ZE-DO Kantona na Institutu je 1997.god. osnovan Internet centar, cime su stvorene predispozicije da Institut kao komplentno opremljena cjelina bude savremena naucnoistrazivacka institucija.

U visokostrucnom istrazivackom potencijalu vrši se polarizacija u dva segmenta. Jedan segment cini kadrovski potencijal orijentiran na naucnoistrazivacki rad u oblasti industrije celika i obojenih metala, a drugi segment, koji predstavlja kadrovski potencijal u funkciji šireg trzišta, usmjeren je na vršenje usluga, vodjenje mikroproizvodnje, te realizaciju eksperimentalnih poluindustrijskih programa za potrebe istrazivackog i razvojnog, te komercijalnog segmenta.

AKREDITACIJE
Institut posjeduje slijedece akreditacije laboratorija:

- LK-02-01 (za podrucje kalibracije uredjaja za silu, moment sile i tvrdoce);
- LI-02-02 (za podrucje mehanickih ispitivanja metalnih materijala);
- LI-02-03 (za podrucje metalografskih ispitivanja metalnih materijala);
- LI-02-04 (za podrucje hemijskih ispitivanja metalnih materijala i naftnih proizvoda, te fizicko mehanickih ispitivanja gradjevinskih materijala, ukljucujuci i vatrostalne materijale);
- LK-02-05 (za podrucje kalibracije mjerila temperature i pritiska).

Ostale akreditacije:
- ITN-02-06 (za ocjenjivanje uskladjenosti kvaliteta tecnih naftnih goriva sa propisanim)

OVLASTENJA
Institut je zahvaljujuci svojoj opremljenosti i fleksibilnosti dobio i niz ovlaštenja od razlicitih organa, za obavljanje posebnih poslova, a neka od njih su:

- Odobrenje od Hrvatskog Registra Brodova za: obavljanje mehanickih, metalografskih, hemijskih ispitivanja metala, te ispitivanja bez razaranja (NDT), umjeravanje uredjaja za silu, moment sile i tvrdoce, kao i mjerila temperature i pritiska, ali i atestiranje zavarivaca i tehnologija zavarivanja;

- Rješenje Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH o osposobljenosti Tijela za inspekciju vozila klase 1, 2, 3, 4, 8 i 9, za prevoz opasnih materija prema ADR-u (koje se nalazi u sastavu jedne od organizacionih jedinica Instituta - Zavodu za zaštitu i ekologiju);

- Rjesenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o imenovanju Metalurskog instituta "Kemal Kapetanovic" Zenica, Univerziteta u Zenici, kao inspekcijskog tijela za ocjenjivanje uskladjenosti kvaliteta tecnih naftnih goriva prema Odredbama o kvalitetu tecnih naftnih goriva;

- Rješenje Ministarstva vanjske trgovine i medjunarodnih komunikacija za vršenje spoljno trgovinskog prometa;

- Rješenje Federalnog Ministarstva trgovine za nadzor kvaliteta pri uvozu i izvozu proizvoda (vatrostalnih materijala, celicnih boca, ulja, maziva, boja i lakova, djubriva, sredstava za pranje, hidroizolacionih materijala );

- Rješenje Federalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede za vršenje mjerenja otpadnih voda ili drugih otpadnih materija, koje se ispituju u vode, na javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno i drugo zemljište; - Rješenje Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od pozara;

- Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevo kojim je Institut ovlašten za vršenje strucnog osposobljavanja vozaca motornih vozila kojima se prevoze opasne materije, te drugih lica koja ucestvuju u prevozu tih materija;

- Rjesenje Federalnog Ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem - koristenje analitickih i industrijskih uredjaja koji proizvode jonizirajuca zracenja i koristenje radioaktivnih materija u industriji.

- Vodjenje Tehnickog komiteta za celik i celicne proizvode (BAS/TC4) je povjereno Institutu, gdje je i sjedište njegovog sekretarijata;

- Veliki broj istrazivaca Instituta su clanovi valikog broja tehnickih komiteta;

- Institut je redovni clan Društva za zavarivanje BiH, koje je clan Evropske federacije za zavarivanje, spajanje i rezanje EWF (iskaznica broj 4/05);

- Institut je i clan Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje uskladjenosti, certifikaciju i verifikaciju na nivou Bi H, koja je osnovan a16.11.2005.god.

- Institut je clan Hrvatskog drustva za goriva i maziva - GOMA, Zagreb.

ISKUSTVA
Institut ima dugogodišnju saradnju sa velikim sistemima kao što su JP Elektroprivreda BiH cime je stekao ogromna iskustva na razlicitim ispitivanjima energetskih postrojenja u razlicitim uslovima u TE "Kakanj", TE "Tuzla", "BH Steel Zeljezara"Zenica (sada 'Arcelor Mittal' Zenica), "Natron" Maglaj, "Heidelberg - cement" Kakanj, RMU Zenica, "Krajinametal" Bihac, "Tvornica cementa " Lukavac, "Metalno" Zenica, "Elektrobosna" Jajce, "Alloy Wheels" Jajce, "Aluminij" Mostar, "Hidrogradnja" Sarajevo, Cimos TMD Ai d.o.o. Gradacac, "Volkswagen - Sarajevo" Vogošca, odnosno veoma širok krug privrednih društava i institucija u BiH, te izvan njenih granica.
U nekim poslovima je ravnopravno ucestvovao sa Rafakom iz Poljske, te Ekonerg Holdingom iz Zagreba, te drugim firmama visokog renomea.
Institut je izmedju ostalog bio angazovan i na poslovima sanacije Starog mosta u Mostaru.