ZAVOD ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac zavoda:
Prcanovic Halim, dipl.ing. (CV)


Tel: 032 247 999/180
Fax 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba

 


 

Zavod za zastitu i ekologiju obuhvata djelatnosti:

- djelatnost u oblasti zastite okoline
- djelatnost u oblasti zastite od pozara
- djelatnost u oblasti zastite na radu
- djelatnost u oblasti primjene ADR-a.

Djelatnosti u oblasti zastite okoline:

- Mjerenje emisije stetnih materija u atmosferu i utvrdjivanje stepena efikasnosti rada uredjaja za otprasivanje;
- Kontinuirano mjerenje zagadjenosti zraka (talozni prah, lebdece cestice, SO2,H2S, CO, NOX, organske materije, teski metali i dr.);
- Uvodjenje monitoringa izvora zagadjivanja, zagadjenosti zraka
- Izrada katastra zagadjivanja zraka;
-Pracenje kvaliteta vazduha u vrijeme epizodnih alamantnog stanja zagadjenosti zraka i izrada programa mjera;
- Unapredjivanje tehnologija preciscavanja otpadnih gasova;
- Unapredjenje tehnoloskih proseca i rada postrojenja radi smanjenja emisije stetnih materija;
- Provjera efikasnosti rada i regulacije ventilacionih sistema;
- Kontinuirana mjerenja kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda;
- Izrada katastra zagadjivaca voda;
- Pracenje vodnih resursa;
- Provjera efikasnosti rada postrojenja za preciscavanje i optimiziranja rada uredjaja;
- Ispitivanja otpadnih voda i vodotoka;
- Uvodjenje novih tehnologija za preciscavanje otpadnih voda (magnetna flokulacija, izdvajanje ulja, preciscavanje);
- Mjerenje protoka u kanalima i cijevima pod pritiskom;
- Analize mogucnosti tretmana otpadnih materija,
- Naucno-istrazivacki rad i razvoj novih metoda u cilju sagledavanja i rjesavanje kompleksnih i multidisciplinarnih problema zastite okoline;
- Izrada studije podobnosti ;
- Izrada analiza i studija u oblasti zastite okoline za potrebe prostornog i urbanistickog planiranja;
- Davanje misljenja za izgradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata; - Vodjenje strucne problematike i koordinacija svih poslova u oblasti zastite okoline na podrucju opcine Zenica;
- Pregled opreme iz uvoza radi oslobadjanja placanja carine.

Djelatnosti u oblasti zastite od pozara:

- Pregled investiciono-tehnicke dokumentacije s aspekta primijenjenosti mjera i normativa zastite od pozara.
- Izrada izvoda (elaborata zastite od pozara) o primjenjenim mjerama zastite od pozara u investiciono -tehnickoj dokumentaciji;
- Pregledi izvedenog stanja objekata i postrojenja s aspekata primjenosti mjera i normativa zastite od pozara;
- Izrada planova zastite od pozara;
- Izrada uputstava za obuku lica koji rukuju zapaljivim i eksplozivnim materijama;
- Strucno osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim i eksplozivnim materijama;
- Izrada elaborata o prostornom rasprostiranju i katagorizacija zona opasnosti od pozara i eksplozije;
- Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama na provodjenju i unapredjenju zastite od pozara

Djelatnosti u oblasti zastite na radu:

- Pregledi investiciono-tehnicke dokumentacije i izrada elaborata-posebnih priloga o primjeni mjera zastite na radu sa izdavanjem potvrda;
- Pregled izvedbenog stanja objekata, postrojenja i tehnoloskih cjelina sa aspekta primjene mjera zastite na radu;
- Strucne ekspertize, vjestacenje uzroka nesrece na radu i havarija;
- Izrada opstih akata zastite na radu;
- Izrada prirucnika iz djelokruga obucavanje i osposobljavanje radnika;
- Izrada tehnickih upustava za bezbjedan rad na radnim mjestima;
- Obucavanje radnika iz oblasti zastite na radu;
- Kontrolni proracuni posuda pod pritiskom,
- Ispitivanje posuda pod pritiskom,
- Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija i zastite od previsokog napona dodira na elektricnim instalacijama i postrojenjima kao i druga elektricna mjerenja i ispitivanja;
- Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama u provodjenju i unapredjivanju zastite na radu.

Djelatnost u oblasti primjene ADR-a:

- Certificiranje vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u,
- Obuka i ispit vozaca vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u.