Dana 29.04.2013. u čitaonici Univerziteta u Zenici, OJ Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica održana je prezentacija na temu:

ZAŠTITA OKOLIŠA KROZ ZAKONSKI OKVIR BOSNE I HERCEGOVINE-Termički tretman „otpadnih“ materijala.

Skup je organizovan od strane Univerziteta u Zenici, OJ Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, uz učešće Tomislava Grizelja i Jasmine Hrnjica Bajramović predstavnika Znanstveno istraživačkog razvojno edukacionog centra – ZIREC, kompanije GRIZELJ d.d. Sarajevo i Klastera proizvođača komunalne opreme.
Skupu su prisustvovali predstavnici preduzeća, institucija i organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici.

U uvodnom dijelu prisutnima je predstavljena Evropska poduzetnička mreža Bosne i Hercegovine – een.ba  
 
Tokom prezentacije prisutnima su predstavljena trenutna dostignuća u području novih savremenih – kreativnih modularnih tehnologija tretmana materije – ″otpada″. Modularna oprema je predstavljena kroz trenutno važeći zakonski okvir BiH, ekološke principe, energetsku efikasnost i mogućnosti obnovljivog izvora energije – ″otpada″, sa akcentom na ekonomsku profitabilnost.
Kao rezultat saradnje sa obrazovno – istraživačkim institucijama, domaćim i ino privrednim subjektima razvijeno je postrojenje za tretiranje ″otpada″, koje je patento zaštićeno kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH pod brojem BAP 112861 A. Predmetno postrojenje  je ekološki prihvatljivo, zdravstveno-veterinarski podobno sanitarno – higijenski ispravno, energetski efikasno, ekonomski profitabilno i humano.
Domaća proizvodnja prvenstveno je namjenjena  zaštiti  životnog ambijenta, te  ispunjenju EU plana  ″20-20-20 do 2020″ (DG CLIMA).  (Album)