ZAVOD ZA ZAVARIVANJE
Home Kontakt Djelatnost O nama Dokumenti English version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac zavoda:
Mr. Behar Alic, dipl. inz.CV


Tel: 032 247 999/160
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba


 
1. Opcenito o Zavodu

Vec 30 godina u sklopu Instituta egzistira Zavod za zavarivanje.
Ekspanzija metalne industrije direktno je uticala i na razvoj tehnike i tehnologije zavarivanja kako po pitanju opreme, obucenosti kadra, zatim razvoja dodatnih materijala za zavarivanje kao i novih kvaliteta osnovnih materijala koji se koriste za konstrukcije u zavarenoj izvedbi.

Upravo te cinjenice bile su i povod formiranja ovog zavoda, kao i postojanje potrebne infrastrukture koja je bila zastupljena u sklopu Instituta.

Zavod za zavarivanje kao jedna od više organizacionih jedinica u sklopu Instituta ne bi mogao ispuniti sve zahtjeve koji se od njega traze bez podrške ostalih zavoda u sklopu kojih postoje laboratorije za sve vrste mehanickih ispitivanja (staticka i dinamicka), zatim laboratorija za ispitivanja bez razaranja (radiografija, ultrazvucna, magnetna i penetrantska ispitivanja, endoskopija), kao i laboratorija za metalografska i hemijska ispitivanja, te mehanicke radione za izradu svih vrsta proba za pojedine vrste ispitivanja.

Zavod je zahvaljujuci prije svega kvalitetu svojih usluga stekao renome jednog od vodecih, u ovoj oblasti na našim prostorima.

2. Djelatnost zavoda

Djelatnost zavoda ogleda se kroz slijedece oblasti:

* Ispitivanje strucne osposobljenosti zavarivaca - zavarivanje topljenjem (atestacija zavarivaca) prema evropskim normama BAS EN 287-1 (za celike) i BAS EN 287-2 (za aluminij i njegove legure) a prema potrebi i drugim standardima a za postupke: REL (111); TIG (141); MIG (131); MAG (135); plinski (311) i druge prema zahtjevu narucioca,

* Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala prema evropskoj normi BAS EN 288-3 (za elektrolucno zavarivanje celika) kao i za druge metalne materijale i postupke zavarivanja, te izdavanje odgovarajuceg certifikata,

* Obuka kandidata za slijedece postupke zavarivanja:

- Rucno elektrolucno oplaštenom elektrodom (111-REL),
- Elektrolucno zavarivanje u zaštiti plina CO2 (135-MAG),
- Elektrolucno zavarivanje sa volframovom elektrodom u zaštiti argona (141-TIG), -
- Plinsko zavarivanje plamenom kisik-acetilen (311-plinsko), kao i za druge specijalne postupke prema zahtjevu i dogovoru sa naruciocem,

* Poslovi nadzora pri izvodjenju zavarivackih radova,
* Izrada specificnih tehnologija zavarivanja,
* Poslovi sanacije i revitalizacije vitalnih mašinskih dijelova od celika, sivog liva, aluminija, bakra itd. Usluge iz oblasti reparaturnog zavarivanja,
* Konsultativne usluge iz oblasti tehnike i tehnologije zavarivanja,
* Poslovi organizacije i obezbjedjenja prostora za prezentaciju proizvodjaca opreme i dodatnih materijala za zavarivanje,
* Izdavanje potvrde (certifikata) o sposobnosti pogona za izvodjenje zavarivackih radova prema BAS EN 729 (posao je još u fazi pripreme),
* Ispitivanje aparata za zavarivanje,
* Poslovi ispitivanja zavarenih spojeva a koji se odnose na mehanicka (staticka i dinamicka), metalografska (mikro i makro), hemijska i ispitivanja bez razaranja (radiografija, ultrazvuk, magnetna, penetrantska, endoskopija) mogu se realizovati u sklopu aktivnosti drugih Zavoda Instituta.

3. Poslovni partneri

Zavod je u svom dugogodišnjem postojanju ostvario poslovnu saradnju sa velikim brojem firmi-preduzeca, od kojih prije svega isticemo: BH Steel Zeljezara Zenica, Metalno Zenica, Termoelektrana Kakanj, Bratstvo Novi Travnik, Krivaja Zavidovici, Natron Maglaj, Kovina Visoko, Rudnik mrkog uglja Zenica, Enikon Kakanj, Rudstroj Kakanj, Mašinski fakultet Zenica, TRD Vareš, Metalorad Turbe, TOM G. Vakuf - Uskoplje, Tvornica za preradu zice Sarajevo, Fabrika soli Tuzla, Fabrika duhana Sarajevo, GP ''Put'' Sarajevo, TPO Gorazde i niz drugih povremenih korisnika naših usluga.

 


 
Primjeri sanacije vitalnih masinskih dijelova
Primjeri sanacije vitalnih masinskih dijelova