ZAVOD ZA ELEKTROTEHNIKU I AUTOMATIZACIJU
Home Kontakt Djelatnost O nama DokumentiEnglish version
Organizacione
jedinice
- Zavod za fizicku metalurgiju
- Zavod za metalursku hemiju
- Zavod za zastitu i ekologiju
- Zavod za toplotehniku i mjerenja
- Zavod za zavarivanje
- Zavod za topljenje i livenje metala
- Zavod za plasticnu preradu metala
- Zavod za masinstvo
- Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
- Zavod za rude i gvozdje
- Internet-Indok Centar

Rukovodilac zavoda:
Remzija Gusic, dipl. inz. el. (CV)


Tel: 032 247 999
Fax: 032 247 980
E-mail: miz@miz.ba


 


Ukratko o Zavodu

Zavod za elektrotehniku i automatiku predstavlja izuzetno značajnu kariku u poslovanju Instituta. Naime Zavod se bavi problematikom u svim područjima elektrotehnike: automatika i elektronika, elektroenergetika, telekomunikacija i informatika. Poslove iz navedenih područja Zavod obavlja kako za eksterne naručioce tako i interno za zavode Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica i članice Univerziteta.
Zavod raspolaže stručnim kadrovima i opremom neophodnom za uspješno rješavanje problematike iz svih navedenih područja. Postratni period je, pored poslova za eksterne poslovne partnere, nametnuo povećan angažman zaposlenika Zavoda na održavanju postrojenja unutar Instituta sa ciljem postizanja nesmetanog funkcionisanja procesa.
Ekstremno brz razvoj tehnologija u području elektrotehnike obavezuje uposlenike Zavoda na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.

Djelatnost Zavoda

Zavod pruža određene usluge eksternim pravnim subjektima definisane putem zahtjeva za ponudu uz mogućnost sklapanja dugoročnih ugovora i u tom pogledu izuzetno je fleksibilan i u potpunosti orijentisan korisniku-kupcu. Za navedene usluge Zavod izdaje odgovarajuće ateste-certifikate usklađene sa trenutno važećim propisima za pripadajuću oblast.

Zavod obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Automatizacija tehnoloških procesa,
 • Modernizacija mjerno-regulacione opreme,
 • Električna ispitivanja
   • VN ispitivanja naponom do 20 kV (rezervoari za sve vrste goriva),
   • Pregled, ispitivanje i snimanje I-U karakteristika aparata za zavarivanje,
   • Ispitivanje gromobranskih instalacija,
   • Ispitivanje električnih instalacija niskog napona,
   • Ispitivanje vatrodojavnih sistema,
 • Održvanje elektro i elektronske opreme

 

Za sve usluge Institut, a time i Zavod posjeduje ovlaštenja nadležnog Ministarstva.

Aktivnosti

U toku 2008. godine - prilikom izgradnje univerzitetske računarske mreže, čija je okosnica-kičma realizovana savremenim optičkim kablovima, Zavod je bio nosilac poslova na izgradnji infrastrukture pomenute računarske mreže. Mreža je uspješno realizovana u izuzetno teškim uslovima, a najvećim djelom je locirana u krugu Instituta.

 

 


Uredjaj za VN ispitivanja


Ispitivanja na mjernoj opremi

Uredjaj zasnimanjeI-U karakteristika
Uredjaj za snimanje I-U karakteristika


Ispitivanja u pogonu


Prevodjenje dokumntacije u digitalnu formu


Servisiranje elektronskih uredjaja